Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 1 september 2010

Sverigedemokraterna lanserar ny reklamfilm för TV4

[Pressmeddelande]
Efter att TV4 vägrat sända den reklamfilm som Sverigedemokraterna producerat, har partiet idag tillsänt TV4 en ny reklamfilm. Då TV4 tidigare menat att den ursprungliga filmen brutit mot lagen, har SD nu försökt tillgodose de av TV4 påstådda lagöverträdelserna. Detta har inte varit helt lätt då TV4 aldrig preciserat vad det är i den ursprungliga filmen som varit olagligt.

Erik Almqvist, produktionsansvarig, kommenterar:

- På tvärs med juridisk expertis, och med censurkritik från den danska regeringen som följd, har TV4 nekat oss att sända den reklamfilm som vi avtalat om. Utan precisering från TV4 avseende vad det är i vår reklamfilm som skulle vara lagvidrigt har det varit svårt för oss att anpassa oss efter TV4:s godtycke.

- Vi har dock gjort vårt bästa för att få bort alla element i filmen som TV4, ens med största fantasi, kan uppleva som politiskt stötande. Vi beklagar att politisk censur förekommer i Sverige, men ser nu fram emot att få se vår nya reklamfilm rulla i TV4 den 6-17 september.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: