Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 26 september 2010

Sverige är det EU-land som tar emot flest kvotflyktingar

Fram till september har Sverige mottagit 18 698 asylansökningar. Därutöver tar Sverige emot så kallade kvotflyktingar, som inte behöver ha flyktingstatus enligt Genévekonventionen. Ekot meddelar idag att Sverige 150 kvotflyktingar från Syrien får komma hit och att Sverige tar emot flest kvotflyktingar av EU-länderna.

Förra året fick 1 936 kvotflyktingar uppehållstillstånd enligt Migrationsverket.

Migrationsverket kommenterar:

- Sverige har för sin del en 60-årig erfarenhet av att arbeta med vidarebosättning av kvotflyktingar. Det framgår av den nya rapport, som nu publiceras på Migrationsverkets hemsida. I rapporten Vidarebosättning till ett annat liv redovisas både hur den svenska flyktingkvoten tog form i andra världskrigets kölvatten och hur Sverige utvecklats till det land i Europa, som sedan länge ställer de största årliga kvoterna till UNHCR:s förfogande. Sverige är i dagsläget ett av tio EU-länder med årliga vidarebosättningsprogram och därtill ett land som regelmässigt hamnar bland de fem främsta i världen både när det gäller att ge stöd till UNHCR:s verksamhet i allmänhet, och att ta emot kvotflyktingar för vidarebosättning i synnerhet.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: