Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

tisdag 7 september 2010

Svenska integrationspolitiken har totalhavererat

Den svenska integrationspolitiken har misslyckats och totalhavererat. Men varför det har blivit så kunde politikerna från de ansvariga riksdagspartierna inte riktigt svara på när Smålandspostens debattredaktion höll i en paneldebatt utanför Palladium i Växjö i lördags.

Partier från samtliga håll erkänner att svensk integrationspolitik inte har fungerat under de senaste decennierna. Under 60–70-talet var det lättare att integrera invandare eftersom jobben var flera inom framförallt den tyngre industrin. I dag däremot har många hamnat i utanförskap och har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland vissa grupper är hög och bostadsområden har blivit starkt segregerade.

Sverigedemokraten Anders Brandell var den enda i den samlade politiska församlingen som ansåg att Sverige måste ta en paus och dra ned på utdelandet av uppehållstillstånd med en livstids bidragsförsörjning till kreti och pleti. Sverigedemokraterna säger ej nej till ”riktiga” flyktingar (ca 1900/år).

De andra partiföreträdarna framhöll trots en arbetslöshet i Sverige på 400 – 500 000 personer att det behövs mycket arbetskraft framöver och människor från andra länder som kommer har en viktig uppgift att fylla.

– Människor som behöver ett skydd kommer alltid vara välkomna, det är vårt parti ense om, sade Gunnar Nordmark (fp).
Bo Frank (m) menade att invandringen redan är starkt reglerad. Det är inte så lätt att komma in i Sverige. Carina Adolfsson Elgestam (s) hade den mest generösa inställningen:
– Sverige har råd att ta emot alla som behöver hjälp.

Vilket ursprung en invandrare har är inte så viktigt, menade Per Schöldberg (c).
– Det är viktigare vad man är på väg in i samhället än vart man kommer ifrån, sade han.
Barn som kommer från andra länder och som helt saknar en skolbakgrund behöver mycket hjälp om integrationen ska lyckas. Örjan Mossberg (v) ansåg att det i vissa fall kan behövas särskilda klasser eller skolor. Bo Frank (m) höll med, men betonade att det är pedagogernas uppgift att göra denna bedömning snarare än politikerna.

Anders Brandell (sd) tyckte att man ska bedöma alla lika, men att invandringen ska skärpas och styras så att främst välutbildade kommer hit.

Artikeln på Smålandsposten tillåter kommentarer.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: