Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 23 september 2010

SD klev in i riksdagen och smutskastas vidare

VALET 2010 I dag var det ovanligt välbevakat utanför och inne i riksdagen. Anledningen stavas Sverigedemokraternas riksdagsgrupp som träffades första gången på onsdagen. Journalisterna flockades kring dem och alla ville ha sin del. Här finns samtliga 20 presenterade.

SD kan portas från utskotten

I och med att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen får partiet också automatiskt plats i utskotten – under förutsättning att varje utskott fortsätter att ha 17 ledamöter. Men diskussioner förs om att minska antalet ledamöter från 17 till 15 – åtta från alliansen och sju från de rödgröna – i syfte att stänga ute Sverigedemokraterna. De borgerliga har inte satt ned foten när det gäller utskottsplatserna. Om Sverigedemokraterna behåller sin vågmästarställning så får det någon form av representation i utskotten, frågan är bara hur. En trolig lösning är att SD får närvaro- och yttranderätt i utskotten – men inte rösträtt.

Behåller SD sin vågmästarställning så får de även det i utskottsarbetet. Ställningen blir de 8 för de borgerliga, 8 för de rödgröna och 1 för SD. Skulle SD rösta med de rödgröna, så blir det utskottets ställningstagande, och de borgerliga ledamöterna måste då vara vaksamma och rösta nej fast de egentligen menar ja. Risken för feltryckningar ökar.

SVD
Åkesson: De andra rikadagspartierna agerar odemokratiskt

Det fortsätter.

Kommande asylärenden hotas bli felaktiga

Partiets inträde medger att man får nominera fler nämndemän. Detta även till förvaltningsdomstolar, exempelvis Migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö och består av en domare samt tre nämndemän vardera under förhandlingarna.

Förre överåklagaren Sven-Erik Alhem varnar nu för att det skulle kunna leda till ett minskat förtroende för domstolarna och hävdar närmast att SD-valda kommer att besluta efter sin ideologiska övertygelse. Han säger sig samtidigt inte ha några bevis eller sett några konkreta exempel där personer missgynnats i rättssystemet. Men menar att blotta misstanken är farlig för förtroendet.

På Nämndemännens riksförbund tror man inte att det finns anledning att vara orolig.

– Det här är ju ingen ny situation, vi har haft alla möjliga partier under åren. Som nämndeman tar man av sig politikerhatten, det finns inte utrymme för egna filosofier. Något annat finns inte, säger kansliansvarig Catarina Ingvarsson

DN
SVD

SD: ”Horribla anklagelser”

- Det är horribla anklagelser rättspersoner riktar mot oss. Det finns ramar att hålla sig till och det vet våra nämndemän, vi har ju redan suttit med i fyra år, bland annat här i Landskrona där jag är aktiv, säger Carina Herrstedt, andre vice ordförande i partiet.

SVD

PI: Smutskastningen vet inga gränser. De har knappt varit igång, ändå tar alla ut ”faran” i förskott. Detta är djupt osmakligt och ovärdigt en demokrati.

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: