Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 16 september 2010

Så ser kalassituationen för SD ut

ROBSTEN Politiskt Inkorrekts gode vän Robsten har bett oss publicera ett genmäle på en DN-artikel med namnet Gap mellan blocken "kalassituation" för SD”. Anledningen till detta är enkel. Under hela denna vecka har gammelmedia formligen överöst mediakonsumenterna med tendentiösa och ibland helt lögnaktiga artiklar om vad Sverigedemokraterna har för synpunkter och åsikter i vissa frågor. När så SD, enligt god publicistisk sed, begärt att få in en replik har den varit närmast omöjligt att få det godkänt. Vi låter därför Robsten publicera sitt eget genmäle här istället.

”I en artikel på DN så spekuleras det över SD:s ökande opinionssiffror, detta trots den smutskastningskampanj mot partiet, som även den verifieras i artikeln. Artikeln skriven av Anders Bolling, för fram åsikten att SD:s opinionsframgångar beror på att Alliansen leder så klart i opinionsmätningarna. Striden mellan blocken är avgjord och därmed kan frågor som väljarna normalt ”prioriterar ned” göra att en väljargrupp väljer att lägga sin röst på SD. Så här uttalar sig Henrik Oscarsson i artikeln.

Det är en kalassituation för Sverigedemokraterna att många uppfattar valresultatet som avgjort. De kunde inte fått en bättre present.

Det är inte uteslutet att det klara övertaget för Alliansen till viss del gynnat SD. En väljargrupp vill sannolikt att Alliansen skall regera vidare. Är detta krav tillgodosett så väljer denna grupp SD. Effekten är förmodligen marginell och kan inte förklara den mycket stora opinionsframgång som SD haft den senaste tiden.

Det Oscarsson i övrigt kallar ”kalassituation” ser ut som så att SD:s torgmöten blir inställda ett efter ett p.g.a. våldsamma störningar från extrema vänsterelement som tar ut sin frustration över opinionsläget på SD. Aktivister och medlemmar från SD blir misshandlade av obskyra vänstergrupper, påhejade av det allmänna medieklimatet mot partiet. Dessutom mörkar media dessa grova övergrepp, jämför den publicitet von Arnold fått jämfört med den uppståndelse Federley erhållit (överfallet på Federley var inte ens politiskt motiverat). Dessutom pågår en enorm smutskastningskampanj mot SD av alla våra etablerade medier. Vilken underbar ”kalassituation”!

Vidare så står det så här i artikeln.

Varken han eller Henrik Oscarsson anser att SD-uppgången har med samhälleliga förändringar att göra. Färska mätningar visar exempelvis att främlingsfientligheten i Sverige minskar och är lägre än den varit inför tidigare val.

Den samhälleliga förändring som ägt rum är att den politiska korrektheten spruckit i sina fogar. De mätningar som artikeln hänvisar till har presenterats starkt vinklade och de visar inte alls vad media vill påstå att de gör. Den senaste undersökningen från SOM-institutet visar att det finns en massiv motvilja hos det svenska folket mot den förda immigrationspolitiken (Länk Nyberg).

Förövrigt kan noteras den allmänna tendentiösa nivå artiklar som denna håller. Två statsvetare anser att uppgången för SD inte har med några samhällsförändringar att göra. Media gör tydligen allt för att bortförklara SD:s framgång i opinionsmätningarna, även om någon av förklaringarna faktiskt innehåller ett korn av sanning. Vad som helst är bättre för tredje statsmakten än den smärtsamma insikten att väldigt många människor tycker att vår immigrationspolitik är fel.”

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: