Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 4 september 2010

Redan omfattande valsabotage mot SD

PRESSMEDDELANDE Sverigedemokraterna skriver i ett pressmeddelande idag att det redan efter två dagars förtidsröstning visat sig förekomma omfattande valsabotage där bland annat partiets valsedlar inte lagts fram i förtidsröstningslokalerna.

Omfattande valsabotage redan efter 2 dagars förtidsröstning.

2010-09-03 13:22

Sverigedemokraterna har efter lanseringen av sin e-post adress valfusk@sverigedemokraterna.se, redan efter 2 dagars förtidsröstning fått in rapporter om 34 allvarliga valsabotage riktat mot Sverigedemokraterna.

De 34 allvarligaste sabotagen innehåller fall där valförrättare vägrat lägga fram SD:s valsedlar, där Sverigedemokraternas valsedlar helt saknas i vallokalen trots att de partinamnsmarkerade blanka valsedlarna skall finnas i samtliga lokaler. Ytterligare finns det flera fall där samtliga valsedlar stulits.

Förutom de 34 allvarligaste fallen finns ytterligare ett hundratal rapporter där andra partiers valsedlar lagts framför Sverigedemokraternas, fall där socialdemokraternas valsedlar blandats med Sverigedemokraternas valsedlar eller där Sverigedemokraternas valsedlar placerats i ett eget ställ vid sidan av övriga valsedlar, vilket i sig riskerar avslöja valhemligheten.

Sverigedemokraternas pressekretariat har efter kontakt med valmyndigheten under fredagen fått information om att valmyndigheten nu vidtar åtgärder. Samtliga kommuner skall nu ytterligare informeras om vikten av att valet sköts på ett demokratiskt och riktigt sätt. Ett flertal kommuner och enskilda valförrättare har redan kontaktats av valmyndigheten efter avslöjat valsabotage.

Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder kommenterar:

”Det här är inget nytt fenomen men det är allvarligt eftersom tillgång på valsedlar är avgörande för väljarnas möjlighet att rösta på Sverigedemokraterna. Vi förutsätter att valmyndigheten och de lokala valnämnderna tar det här problemet på allvar.”

För ytterligare information
Kontakta pressekretariatet:
08-500 000 55
presskontakt@sverigedemokraterna.se

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: