Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 5 september 2010

Mona Sahlin Val(S)kola=Valfusk

Video:no description available

Ursprungsartikel
Källa: SverigesDoktor2010 Favorites YouTube Channel (importerat inlägg)

Inga kommentarer: