Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 25 september 2010

Kyrkan förbereder landet för islams övertagande.

Biskop Bengt Wadensjö är medveten om att antalet kyrkobesökare sjunker kraftigt för varje år. Han vet att antalet moskeer och antalet nyinvandrade muslimer växer med en oerhörd hastighet i Sverige.

Hans plan för att anpassa sig till islamiseringen är att bygga ihop en kyrka och en moske under samma tak.

Han säger att syftet är att "göra en gemensam manifestation oavsett tro".

Om självmordsbombare säger han att "muslimer är inte de värsta fundamentalisterna", tvärtom. "Muslimer är fridsamma och ärliga". Vilket måste betyda att muslimer är de mest fridsamma och kristna är de mest våldsbenägna.

Han förklarar sin teori att muslimer är fridsamma med att de har aldrig exporterat vapen till Europa eller USA.

Fridsamhet mäter biskopen i tillverkning och export av vapen. Vi andra mäter fridsamhet i om de engagerar sig i krig, terror, mord och massmord. En detalj som "verkligheten" går biskopen förbi.

Muslimska länder har knappt någon industriell tillverkning alls, därför importer de nästan alla produkter och alla vapen, men det gör dem inte mer fridsamma. Värdsligt kunnande vore bra att ha om man vill förstå varför vissa länder importerar istället för exporterar något de inte har.

Den egentliga orsaken till den okunniga biskopens planer har nog mest att göra med att hans församling kanske helt försvunnit om några år och att muslimerna behöver större utrymme för varje år. Vi går mot den realiteten och alla vet det. Biskopen vet säkert det och därför är den typen av byggnad ett avvecklingsprojekt för kristendomen, där den ena församlingeb kan ta äver den andra byggnadsdelen vid behov.

En oklarhet är vem som betalar för bygget. Muslimska flyktingar verkar få allt serverat på silverfat. Nya moskeer, bostäder och uppehälle utan behov av arbete eller betalning. De måste tro att de anlänt till en drömvärld, ett märkligt paradis med konstiga människor som passar upp dem och ger dem pengar istället för sätta dem i flyktingläger.

Byggnaden kanske är en donation från en döende svensk kyrka till de nya som snart övertar all religion. Ett modernt beslut, ett beslut i tiden?

"För muslimerna i tiden" blir kanske moske-kyrkans budskap. Invigd av biskopen, Reinfeldt, Kungen och media, det är ju så de vill ha det. Samtidigt planerar troligen ortens kristna att emigrera till ett mer kristet land. Då får biskopen och muslimerna sin plan förverkligad snabbare än de trodde.

Det berodde inte på hat mot kristendomen, bara på naivt oförstånd från lättlurade svenskars sida och en smart långsiktig plan från andra. svd


Ursprungsartikel
Källa: Two Invandrare (importerat inlägg)

Inga kommentarer: