Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 26 september 2010

Kent Ekeroth: Min syn på invandring och islam

KLARGÖRANDE Kent Ekeroth har bett PI att sprida hans senaste inlägg. Anledningen är Aftonbladets artikel om honom, där de misskrediterar och felciterar honom. Något han även redogör för på sin blogg. Länk finns längst ner.

Kent: ”För att klargöra min inställning till invandring, invandrare, islam och muslimer tänkte jag här redogöra lite för det.

Jag, liksom SD, menar att det finns invandrare som klarar och sköter sig alldeles utmärkt i Sverige. Vi har många sådana i vårt parti och jag har själv många vänner som har invandrarbakgrund. Många av dessa kom som arbetskraftsinvandrare på 50- och 60-talen, anpassade sig, gillar Sverige och den svenska kulturen och är idag att betrakta som svenskar. Den sortens invandring har varit bra för Sverige och den sortens invandring förespråkar jag och SD; ansvarsfull invandringspolitik helt enkelt där invandrare tar seden dit de kommer. Ambitionen är alltså att skapa en gemenskap i samhället som välfärdsstaten kan bygga på. Det tjänar alla på; invandrare och svenskar.

Och nej, varken jag eller SD vill "slänga ut" någon. Alla är lika inför lagen och svenska medborgare åtnjuter självfallet exakt samma rättigheter. De utan svenskt medborgarskap som inte har giltiga skäl att stanna får lämna landet liksom de som begår våldsbrott. Invandrare som har svenskt medborgarskap och vill anamma det svenska har fattat galoppen. De som däremot inte har något intresse av att anpassa sig till vårt land ska ges möjlighet att återvandra till sitt hemland där de uppenbarligen känner sig mer hemma. En möjlighet helt enkelt och väldigt långt ifrån att vilja att alla "invandrare som redan bor i landet helst återvänder till sina ursprungsländer". För det är inget jag eller SD förespråkar.

Rörande islam har jag som bekant en mycket kritisk syn på denna ideologi, baserat på dess texter och de samhällen islam har format under historien. Islam i sig är inte förenligt med ett västerländskt samhälle då islams värderingar och uppmaningar går tvärt emot de värderingar som västerlandet vilar på. Men vi vill inte "kasta ut" någon här heller om någon nu hade trott det. Man kan be till vilken gud man vill, men det SD motsätter sig är att islam ska få inflytande i Sverige. Genom att sluta anpassa samhället efter minoriteters krav på olika håll skapar vi också en situation där invandrare från kulturellt avlägsna länder uppmanas bli svenska istället för att uppmana dem att inte bli det, vilket är fallet idag.

Alltså; det handlar inte om att "slänga ut" någon eller några, utan om att skapa en gemenskap. Och för de som inte är intresserade av detta; erbjuda möjligheten att återvandra.”

Kent Ekeroth

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: