Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 6 september 2010

Ibland måste man lägga betygen åt sidan

SKOLKRISEN Politiskt Inkorrekt har tidigare skrivit om hur de ”svenska” skoleleverna år efter år presterar allt sämre resultat, något som i år blev extra påtagligt då Skolverkets preliminära siffror för 2010 visade att årets resultat är det sämsta någonsin sedan betygssystemet lades om 1998. På Bredängsskolan i en av Stockholms södra förorter är man medveten om det, men tycker att det finns andra saker än betyg som också är viktiga.

Skolan ligger i ett av Alliansens så kallade ”utanförskapsområden” och har en andel elever med utländsk bakgrund och annat modersmål än svenska på hisnande 95 procent! Andelen som inte klarade behörighet till gymnasiet sjönk visserligen detta år till 74 procent i från ”toppsiffran”  85,5 procent 2006, men fortfarande är naturligtvis problemen med dåligt motiverade elever och urusla förkunskaper stort. Men trots detta vill inte skolan fullt ut kännas vid kritiken.

En lärare menar att statistiken säger väldigt lite om hur pass bra undervisningen är, vilket ju då skulle kunna tyda på att elevmaterialet inte är det bästa. En annan anledning till de dåliga resultaten är att det inte pratas så mycket svenska på skolan, mest ”mångkulturell” slang, vilket enligt en elev är något negativt och i mycket mindre omfattning är ett problem i innerstadsskolorna.

Men skolans rektor Anna-Lena Jerkander anser inte att man skall stirra sig blind på endast resultaten. Förvisso är de viktiga, men enligt Jerkander är en viktig ingrediens också att skola eleverna till att bli en ”fungerande samhällsmedborgare”. Hur man kan göra det utan att också ta den största hänsyn till betygen, nu när arbetsgivarkraven på det området stadigt ökar, berättar dock inte rektor Jerkander.

SvD

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: