Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 12 september 2010

I Finland följer man upp den ökade andelen ansökningar för fosterbarn från Somalia

Migrationsverket i Finland säger sig ha förhindrat flera fall av oegentligheter kopplade till fosterbarn från Somalia genom intervjuer av familjemedlemmar redan innan barnen lämnat sitt hemland. Framför allt flickor i 14–18-årsåldern har fått besvara frågor om hurdant hushållsarbete de utför och om de andra barnen i familjen också hjälper till i hemmet. Skolgången tas också upp. Migrationsverket skriver i sin rapport till Minoritetsombudsmannen:

Väl genomförda utfrågningar kan användas som grund för nekande beslut, som oftast förblir i kraft i de olika invandringsinstanserna. På det sättet kan vi förhindra att ett barn (oftast en ung flicka i giftasåldern) hamnar i Finland och blir ett offer här.

Enligt rapporten finns det inga fall där man känner till att ett fosterbarn som är bosatt i Finland skulle ha blivit utnyttjat. Men antalet ansökningar har stigit kraftigt de senaste åren. Merparten av fosterbarnen i 13–17-årsåldern är flickor, vilket väckt misstankar om att de hämtas till Finland för att bli bihustrur eller pigor.

Minoritetsombudsmannen säger att Migrationsverkets utredning gör henne lättad, eftersom den inte innehåller några misstankar om människohandel.

Migrationsverket hoppas ändå att också socialmyndigheterna får i uppgift att utreda hur de i Finland bosatta fosterbarnen har det, eftersom myndigheterna har en bättre uppfattning om eventuella problem. På Migrationsverket har man lagt märke till en del udda fenomen, som man tycker att kräver en förklaring:

Ett exempel är att 46 procent av de somaliska kvinnorna som bor i Finland är ensamförsörjare. Det är en tankeväckande hög andel. Ensamförsörjande föräldrar är ovanliga i den somaliska kulturen. Bland de finskfödda kvinnorna är motsvarande andel 18 procent.
Ursprungsartikel
Källa: Merith Wager (importerat inlägg)

Inga kommentarer: