Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 2 september 2010

Fängelse för bortplockade valsedlar!

Alla valförrättare (t ex Malmö Stadsbibliotek) har skyldighet att kontinuerligt tillse att alla valsedlar hela tiden finns tillgängliga.

Staten ansvarar för valsedlar för alla partier som i förra valet fick minst 1 % av rösterna (t ex Sverigedemokraterna): Vallagen 8 paragrafen.
Den som plockar bort eller inte tillser att de fylls på straffas enligt Brottsbalken 17:8-9 till böter eller fängelse! Fängelse kan bli aktuellt när t ex valförrättarna inte sköter sitt jobb. Det är särskilt allvarligt att missbruka sin tjänsteställning!!!

Så POLISANMÄL alla som ej omedelbart fyller på valsedlar! Ring 11414 (utan riktnummer). I de fall man vet att risken är särskilt stor för att valsedlar plockas bort (SD) måst man ha särskilt bra tillsyn!

Dessutom SKALL valsedlar för alla partier vara bredvid varandra! Det är olagligt att lägg t ex SD:s valsedlar på ett annat ställe (t ex på ett bord på anna plats) än övriga partiers . JO skriver ”Alla valsedlar ska dock tillhandahållas likformigt, på en och samma plats.” (JO-beslut 3270/2009: http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuI…

Jag har kollat upp detta med jurister!

Brottbalken 17 kap (http://www.bolagonline.se/lagar/brb17.html)
”8 § Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av rösträtt i allmänt ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess utgång eller eljest otillbörligen inverka på omröstningen, dömes för otillbörligt verkande vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det förövats med våld eller hot om våld eller innefattat missbruk av tjänsteställning.”

Om SD:s valsedlar läggs på annat ställe:
Brb 17:9
”9 § Söker någon obehörigen skaffa sig kännedom om vad som angående
utövning av rösträtt i allmänt ärende skall hållas hemligt, dömes för
brott mot rösthemlighet till böter eller fängelse

Länkar:
Danmark: Valcensur i Sverige  SD odlar martyrskap som inte finns  Dansk kritik: Valcensur i Sverige  Kompromisser under galgen Chans för Sverige att bygga om i EU  Maud Olofsson kompromissens förlorare Hård kamp om mittfältet ett år före valet  Frågan är om väljarna belönar eller straffar Reinfeldt  Reinfeldt prioriterar EU-utvidgning igen  S har svårt att ena stad och landsort Alliansen drar ifrån i ny väljarbarometer Rödgröna löften i valet 2010 Dansk kritik: Valcensur i Sverige Död man med på M-lista Prins Daniel och Ohly på samma lista Kolla var du står inför valet TV4 stoppar SD:s reklamfilm SD gör ny reklamfilm DN-test: Vad hände i politiken 2006-2010? Politiker skolkar från förtroendeuppdrag Alliansen presenterade niopunktprogram för integration Rödgröna stoppar inte gymnasiereform "Politiker vänder de unga ryggen" Kolla var du står inför valet Det här är blockens vallöften Björklund vill se elevens ansikte Nattöppna förskolor och sänkt restaurangmoms Björklund vill se elevens ansikte Rödgröna stoppar inte gymnasiereform Ingen lagändring om organdonationer Alliansen besökte gymnasieskola i Södertälje M erkänner misslyckad integration Rödgröna löften i valet 2010 Rödgröna: Gratis tandvård till 24 Flertalet vill behålla kärnkraften Lägsta stödet hittills för S Valobservatörer nobbar det svenska riksdagsvalet

Filed under: islam

Ursprungsartikel
Källa: Klartexten! (importerat inlägg)

Inga kommentarer: