Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 2 september 2010

En röst på Sverigedemokraterna är inte bortkastad!

INSÄNDARE Idag öppnas möjligheten för alla som vill poströsta. När valresultatet står klart kommer Sverigedemokraterna (SD) med all sannolikhet vara representerade i Sveriges riksdag. All analys av tidigare valresultat och opinionsdata pekar i samma riktning eftersom SD konstant och kontinuerligt underskattas i opinionsundersökningar.

Detta faktum är alla seriösa bedömare överens om. Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren hävdade nyligen att SD kan få uppemot 12 procent. K-G Bergström, som numera är pensionerad och därmed kan tala mer fritt, uttalade sig nyligen i SVT-programmet Demokratifesten.

Ja, det faktum att de i senaste Sifo hade 4,1%- 4,2% och att de i de senaste riksdagsvalet och senaste EU-valet gjorde betydligt bättre valresultat än vad opinionssiffrorna visar…det gör att jag tror att sannolikheten är rätt stor att de kommer in.

Carl Melin, opinionschef på United Minds, delar analysen.

Det finns fortfarande väljare som inte vill säga att de röstar på SD på telefon. Det gör att de brukar hamna högre på valdagen än i undersökningarna.

De trovärdigaste är emellertid spelbolagen. De analyserar strikt utifrån ett lönsamhetsperspektiv och sätter oddsen därefter. Unibets odds för ett SD-inträde i riksdagen är för närvarande 1,25 ggr pengarna. Alla bekanta med spel vet att det är mycket lågt.

Som bekant är det inte enbart utomstående experter som får komma till tals. Även f.d. politiker och journalister får ofta framträdande roller under förevändningen att de är opartiska expertkommentatorer. Deras bedömning skiljer sig oftast markant. Ett gott exempel kan hämtas från förra söndagens Agenda.

Bengt Westerberg och Nisha Beshara (vänsterjournalist) fick som politiska bedömare utrymme att svara på huruvida de tror SD når 4 procent. Bengt Westerbergs svar gick på kant med all vedertagen analys.

Skulle jag våga på mig en prognos idag så tror jag inte att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Jag tror att det beror på att vi kommer få en allt tätare kamp mellan de här två blocken……jag tror den kampen kommer få människor att välja att rösta på ett av blocken…

Nisha fortsätter med ett än mer verklighetsfrånvarande svar.

Ja, jag tror inte heller att de kommer in för att det här valet verkar handla ganska mycket om sakpolitik som välfärd och jobb osv. och den senaste undersökningen, även om man inte ska lita på dem blint, visar att de ligger under spärren.

Okunskap kan vara en orsak. Det viktigaste att förstå är dock att deras bedömning metvetet genomsyras av en personlig förhoppning och ett eget syfte. Ett syfte att få väljare som vacklar mellan SD och ett av riksdagspartierna att tveka och känna att en röst på SD kommer vara bortkastad. Deras uttalande måste därför betraktas som en del i valrörelsen i syfte att påverka valutgången. Till skillnad från spelbolagen som betraktar valrörelsen ifrån sidlinjen genom att göra en strikt finansiell bedömning.

Låt mig vara väldigt tydlig. Analysen är otvetydig. SD kommer in i riksdagen efter hårt arbete. Troligen med god marginal. Till alla Er poströstare. En röst på SD är aldrig bortkastad.

Mikael

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: