Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 17 september 2010

De rätta frågona följer här, vågar någon svara?

Någon ställde några frågor riktade till de olika partierna. Precis som frågeställaren kan jag inte heller påminna mig om att något parti eller någon politiker någonsin besvarat någon av dessa frågor.

Vilket parti ger de mest uttömmande och bäst genomtänkta svaren på dessa frågor? Det kan man faktiskt gissa sig till innan vi får ett enda svar. svd dn svd

Hur många asylfall ska vi ta emot per år och totalt?

Vad får det kosta per år?

Varför döljer ni kostnaderna?

Varför vill ni inte identifiera flyktingarna?

Varför vill ni inte undersöka deras brottsliga bakgrund?

Varför får kända kriminella och terrorister asyl?

Varför släpps flyktingar ut bland allmänheten utan att vi vet hur kriminella och farliga de är (andra länder har flyktingläger för flyktingar)?

Varför vill ni inte utvisa kriminella flyktingar?

Varför vill ni inte utvisa flyktingar som dömts till utvisning?

Statliga rapporter visar att 95 % inte är flyktingar, varför får de asyl?

Varför säger ni aldrig något om invandrarbrottsligheten?

Är det inte bättre att hjälpa tusen flyktingar i sin hemregion för samma kostnad som en falsk flykting i Sverige kostar?

Och till sist varför ska vi betala världens högsta skatter när socialismen har misslyckats i alla andra länder som försökt?

Alla väljare vill veta vad ert parti tycker. Finns det någon "modig" politiker som vågar göra ett försök och svara på frågorna, vi är mycket nyfiken på svaren.


Ursprungsartikel
Källa: Two Invandrare (importerat inlägg)

Inga kommentarer: