Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 13 september 2010

Återerövra åsikts- och yttrandefriheten!

Gotlands Allehanda har publicerat min krönika om bristen på åsikts-  och yttrandefrihet i Sverige. Här ett kort citat ur texten:

På Hjalmar Strömerskolan i Strömsund – och troligen också i andra skolor – har muslimska män tillåtits störa undervisningen och kräva separata klasser för män och kvinnor, kvinnor har inte fått yttra sig när män är närvarande et cetera.

Skolans ledning har inte satt stopp och slagit näven i bordet och sagt: ”Det här är Sverige, här gäller svenska värderingar. Här har kvinnor lika stor rätt som männen att delta, tala, synas och höras”. Nej, rektor har istället svikit kvinnorna och det svenska systemet och – kanske av rädsla för att kallas det en svensk är mest rädd för att kallas: ”främlingsfientlig” – låtit detta pågå och vältrat över frågan på en starkt partisk Diskrimineringsombudsman.

Läs hela krönikan, som getts rubriken Återerövra åsiktsfriheten.
Ursprungsartikel
Källa: Merith Wager (importerat inlägg)

Inga kommentarer: