Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 9 september 2010

Åsikts- och yttrandefrihet är inte självklar för miggor

En migga skriver:

En sak verkar vara bevisad genom valet – den socialdemokratiska stärkelsen från de senaste trettio åren sitter hårt. Annars skulle Alliansen gå mot en jordskredsseger.

För sisådär trettio år sedan var skattetrycket inte stort mycket högre i Sverige än i andra jämförbara länder. Det fanns då som nu ett arbetarparti som hyllade arbetet – fast då hette det partiet Socialdemokraterna. Och nu…..

Egentligen är ju allt nästan att betrakta som en ren hjärntvätt. Socialdemokraterna för några decennier sedan verkade ha konstaterat att de visserligen kunde luta sig mot fackföreningsrörelsen, men att dess medlemmar försvann i samma takt som basindustrin. Alltså hitta en ny rekryteringsbas för väljare. Aha – den offentliga sektorn! Bygg ut den så mycket att skattetrycket går i taket, gör sedan alla till bidragstagare, förklara sedan att det bara är socialdemokratin som kan bevara denna koloss, och voilá! En självuppfyllande profetia.

Under den här valrörelsen har Alliansen fått försvara de sänkta rekordtalen för förtidspensionerade och långtidssjukskrivna – och det i ett av världens friskaste länder! Alliansen förde Sverige ur en rejäl finanskris och det med bibehållen värdighet och rekordsnabb återhämtning – samtidigt som de rödgröna istället förordade förstatligande av industrier och höjda skatter! Så sent som i maj lät det på de rödgröna som att ett skattetryck under 50 % ofelbart ledde till öken och ruin – Alliansen har å sin sida fört Sverige till åtminstone medeltalet inom EU. Och Alliansen har inte kommunister i sina led.

Det här är alltså en miggas tankar och åsikter som framförts här. Denna migga kan inte avslöja sin identitet eftersom åsikts- och yttrandefrihet inte är självklar för miggor. Så här sade en av cheferna till Lennart Eriksson (som sparkades av MIG p.g.a. sin Israelvänliga blogg och sin partipreferens):

Är du moderat också? Det är ju apart.

Två slutsatser:
1) Att vara Moderat är apart för MIG-anställda medan att vara Socialdemokrat, som Migrationsverkets generaldirektör, inte är det
2) Att sparkas för att man hyser Israelvänliga åsikter (och kanske också åsikter som dem en migga uttrycker ovan) och sätter dem på pränt i en blogg och dessutom vara Moderat som Lennart Eriksson (och kanske också miggan som skrivit ovanstående, vilket jag inte vet med säkerhet), visar att åsikts- och yttrandefrihet inte är självklar för miggor.

Åsikts- och yttrandefrihet är faktiskt inte självklar för någon i Sverige!
Ursprungsartikel
Källa: Merith Wager (importerat inlägg)

Inga kommentarer: