Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 4 september 2010

Apropå frågan om tiggande romer: finländsk lag och EU-lag ger förutsättningar för att utvisa EU-medborgare som inte har registrerat sig som arbetssökande

I Finland förbereds en ändring i ordningslagen gällande behandlingen av de rumänska romerna.  Inrikesministeriet ska komma med konkreta förslag redan före september månads utgång.

Antalet tiggare har fyrfaldigats i Finland de senaste två åren. Inrikesministeriet vill  åtgärda situationen och förbättra den allmänna ordningen och säkerheten.

Redan i dag ger dock både finländsk lag och EU-lag förutsättningar för att utvisa EU-medborgare som inte har registrerat sig som arbetssökande.

Inrikesministeriet informerar:

Tiggeriet i Finland ökat, i synnerhet i de större städerna i södra Finland. I närheten av de personer som fredligt tigger har det kommit personer som gör sig skyldiga till små brott och annat störande beteende. Att tiggeriet blivit vanligare och aggressivare har inte främjat människornas trygghetskänsla. Det har även uppkommit saker som ger anledning att misstänka att tiggande personer utnyttjas av brottslingar.

I sin mellanrapport förordade en arbetsgruppen, som har till uppgift att utreda eventuella behov a att göra ändringar i ordningslagen, att ”tiggeri på allmän plats bör förbjudas”. Arbetsgruppens utgångspunkt har varit att ökat tiggeri på allmän plats inte är ett fördelaktigt eller gynnsamt fenomen för det finländska samhället och dess utveckling:

Finland kan med beaktande av allmänna principer om mänskliga rättigheter överväga att förbjuda tiggeri utifrån nationella utgångspunkter. Av EU‑länderna ingår förbud mot tiggeri i antingen den nationella eller den regionala lagstiftningen i t.ex. Danmark, Österrike, Storbritannien, Luxemburg och Spanien. I Irland behandlas ett lagförslag om förbud mot tiggeri som bäst av parlamentet. I Norge pågår liksom i Finland en offentlig diskussion om att förbjuda tiggeri i lagen.

Om man inte tar tag i olika störningar och brottslighet kan man enligt arbetsgruppen skapa en grund för mer omfattande och allvarligare brottslig verksamhet. Om Finland anses vara ett gynnsamt land för att utöva tiggeri kan det hända att det skapas förutsättningar för ökat tiggeri eller ökad brottslighet från tiggarnas ursprungsländer.

Ett beslut om vad arbetsgruppen förespråkar gällande en ändring i ordningslagen, kommer alltså senast den 30 september.
Ursprungsartikel
Källa: Merith Wager (importerat inlägg)

Inga kommentarer: