Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 9 september 2010

Ännu en språkanalys underkänns

Suuad Mohammed Ismael från Somalia är enligt egen uppgift född 1994 och har sökt asyl i Sverige. I Migrationsverkets utredning återges Suaads berättelse med följande ord:

Du uppger att du tillhör klanen Gabooye som är en minoritetsklan. I första hand åberopar du skyddsbehov såsom flykting på grund av ditt kön och den könsstympning du blivit utsatt för. I andra hand skall du ses som skyddsbehövande. Du riskerar att drabbas av våld eller trakasserier. Det finns ingen myndighet eller klan som kan hjälpa dig. Du åberopar att du ska få skydd i Sverige på grund av den väpnade konflikt som råder i Mogadishu.

Suaad hävdar också att hennes föräldrar och alla hennes syskon är döda eller försvunna.


Migrationsverkets bedömning
Eftersom Suaad inte har lämnat in någon som helst skriftlig bevisning till stöd för att hon överhuvud taget kommer ifrån Somalia har Migrationsverket låtit utföra en språkanalys. Enligt språkanalysen kommer Suaad från Somaliland i norra Somalia. Suaad kan dessutom inte redogöra för sin påstådda minoritetsklans traditioner. Migrationsverket anser att det är betydligt lugnare i Somaliland än i Mogadishu och beslutade därför i februari 2010 att låta utvisa Suaad.

Migrationsdomstolens bedömning
Inför migrationsdomstolen förklarar Suaad att språkanalysens resultat beror på att hon mest vistats inomhus och pratat med sin mamma och sina systrar och att hennes mamma ursprungligen kommer från norra Somalia.

Migrationsverket anmärker på att Suaad ändrat sig om var hennes mamma är född och uppväxt efter att språkanalysens resultat blivit känt. Migrationsverket finner Suaads förklaring orimlig och vad gäller hennes realiakunskaper om den del av Mogadishu hon säger sig komma ifrån skriver Migrationsverket:”Realiakunskaper kan man läsa in men en dialekt är svår att förställa”

Migrationsdomstolen tycker tvärtom att Suaad gett ”tänkbara förklaringar” till språkanalysens resultat. Migrationsdomstolen anser att Suaad gjort sannolikt att hon kommer från Mogadishu. Migrationsverket har tidigare bestämt att alla som gjort sannolikt att de kommer från Mogadishu skall få uppehållstillstånd i Sverige om Migrationsverket inte kan visa att ett internt flyktalternativ finnes. Migrationsdomstolen anser inte att Migrationsvkerkets åsikt att Suaad kan skickas till Somaliland utgör ett yrkande om att utnyttja internt flyktaltervativ. Eftersom inget yrkande om internt flyktalternativ inkommit och Suaad anses ha gjort sannolikt att hon kommer från Mogadishu beviljade migrationsdomstolen i Stockholm Suaad permanent uppehållstillstånd i Sverige såsom varande ”alternativt skyddsbehövande” den 17 juni 2010.

Läs domen:
Migrationsdomstolen i Stockholm UM 17954-10Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: