Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 11 augusti 2010

Vill Folkpartiet gå till val på fri invandring?


Återigen ger Folkpartiet dubbla intryck inför valrörelsen. Dagens DN innehåller en debattartikel från folkpartisterna Birgitta Rydberg och Christoffer Fagerberg där de propagerar för att regeringen skall lagstifta om papperslösas rätt till vård. Denna artikel går på tvärs mot de signaler framför allt Sabuni gett om en liten åtstramning av våra generösa regler när det gäller immigration och krav på anpassning till vårt samhälle. Så här skriver författarna i artikeln.


Att grundläggande mänskliga rättigheter ska gälla alla oavsett härkomst är något som borde vara självklart men inte är det, inte ens i Sverige


Det är absolut ingen grundläggande rättighet för all värdens medborgare att erhålla svensk sjukvård, det hela grundar sig på en helt felaktig syn på vad som är grundläggande mänskliga rättigheter. Om det vore en grundläggande mänsklig rättighet får all världens medborgare att erhålla svensk sjukvård, är det med all logik en grundläggande skyldighet för svenska medborgare att betala för denna sjukvård. Folkpartiet får gärna gå till val på denna skyldighet om de så vill. Vidare skriver folkpartisterna så här i sin artikel.


Att Sverige i dag placerar sig i botten tillsammans med Österrike i rankningen av vilka länder som är bäst på vård till papperslösa är ett enormt underbetyg för oss och det visar hur dåligt den svenska självbilden ibland stämmer överens med verkligheten. Det är ett fattigdomsbevis att vi inte kan ge denna ganska lilla grupp människor del av vår högkvalitativa vård.


Om nu Finland, Norge och Island ger så mycket bättre vård till papperslösa så kanske vi skall överta deras immigrationspolitik också. När det gäller generös immigrationspolitik lär vi ligga på en säker topplacering nämligen. Förövrigt har vi aldrig sett den undersökning som visar att vi skulle ligga i botten när det gäller vård till papperslösa. Liberaler hänvisar enträget till obestämbara uppgifter som i princip ingen tagit del av. Självbilden av oss svenskar och framförallt svenska politiker är den att vi är enormt blåögda och naiva. 


Det är också ett fattigdomsbevis att svenskar som jobbat och slitit hela sitt liv inte får den vård de behöver. Våra långa vårdköer är också ett fattigdomsbevis. Den armé av bostadslösa vi börjar få är likaså ett fattigdomsbevis, situationen i många skolor är också ett bevis på en form av nyfattigdom. Listan kan göras ännu längre. Till slut tar vi med detta stycke från liberalerna.


Vi behöver en lagstiftning som ger alla människor rätt till vård i Sverige, oavsett om du är medborgare eller papperslös. Vårt krav är lika enkelt som det är självklart för oss liberaler: vi vill ha ett system som ger människor vård efter behov, inte utifrån medborgarskap. För detta krävs att vi via lagstiftning ger papperslösa rätt till vård och att staten får ansvaret för att finansiera denna vård.


Vi behöver följa de lagar vi redan har. Har någon fått avslag på sin asylansökan förväntas denne lämna landet som Reinfeldt sade så påpassligt när han bevistade vårt granland Finland. Detta gäller också de som inte ens sökt asyl utan bara befinner sig här illegalt. Att stifta en lag som den artikelförfattarna föreslår skulle innebära att vi har lagar som går på tvärs mot varandra. I princip skulle en sådan lagstiftning peka mot fri invandring till vårt land. När dessa liberaler pratar om "staten" så är det naturligtvis skattebetalare som kanske inte själva får sina behov tillgodosedda. 


Att vi överhuvudtaget har alla dessa papperslösa i vårt land beror på vår slappa immigrationspolitik, samt det moras vårt regelverk i samband med immigration hamnat i. Vi hade inga papperslösa på sextiotalet, vi hade det knappast på sjuttiotalet heller. Varför hade vi inga papperslösa under dessa år? Såg Världen bättre ut på den tiden? Naturligtvis inte, den såg sämre ut på den tiden. En regel som den dessa unga liberaler föreslår skulle ytterligare öka det moras som vårt regelsystem befinner sig i, vilket ytterligare ökar strömmen av papperslösa. Därefter kommer nästa krav när de papperslösa blivit mångdubbelt fler. Uppehållstillstånd, rätt till bostad och bidrag står väl på dagordningen nästa gång.

Länk DNUrsprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: