Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 29 augusti 2010

TV4 har bestämt sig-visar ej film även om JK friar

Sverigedemokraterna har under lördagsmorgonen som Fria Nyheter tidigare rapporterat om anmält sin egen valfilm till Justitiekanslern, JK. Filmen var tänkt att visas i TV4 under perioden 6–17 september men stoppades under fredagen efter att Tv-kanalen bedömt att den strider mot radio- och tv-lagen. Dessutom anser åsiktsmaskineriet på Tv4 att den sannolikt också bryter mot lagen om hets mot folkgrupp.

- När vi öppnade upp för politisk reklam poängterade vi redan från början att vi ställer ett antal villkor, bland annat att man ska följa demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen. Den här filmen funkar inte eftersom den uppmanar till ett hat mot en religiös grupp, säger TV4:s kommunikationschef Gunnar Gidefeldt och syftar på de burkaklädda kvinnor som i filmen konkurrerar med en pensionär om statens pengar.

Tv4:s beslutet att inte sända filmen har upprört Sverigedemokraterna som hävdar att man själva i förväg konsulterat jurister som intygat att filmens innehåll inte strider mot svensk lag.

Sverigedemokraternas Erik Almqvist, som ansvarat för produktionen av filmen, vill att ärendet nu ska snabbutredas av JK.

- Under den kommande veckan vill vi ha en bedömning. Vi tycker att det är rimligt med tanke på vad det här får för konsekvenser. Den här filmen har en central roll i vår planering inför valet och den har kostat ungefär en miljon att göra, säger han.

Från Sverigedemokraternas sida är man övertygade om att filmen kommer att frias.

- Vi utgår fortfarande från att vi får visa den som planerat, vi har ju ett avtal med TV4. Men vi behöver en granskning från en rättslig instans så att TV4 inser att deras inställning är ohållbar, säger Erik Almqvist.

Från TV4 meddelar att man dock att man inte tänker visa filmen oavsett vad JK kommer fram till.

- För oss handlar det om att vi har tagit ett beslut utifrån två lagar. Ett beslut från JK kommer inte att ändra på det. Vi säger inte nej till Sverigedemokraterna som annonsörer utan till hur man framställt sitt budskap i den här filmen, säger Gunnar Gidefeldt.

Om JK konstaterar att filmen inte bryter mot någon lag och TV4 håller fast vid sitt beslut kommer Sverigedemokraterna att driva frågan vidare.

- Om TV4, trots ett friande utlåtande från JK, inte sänder filmen i enlighet med vårt kontrakt så kommer vi att inleda en juridisk process i syfte att erhålla skadestånd för den omfattande skada de riskerar att kunna åsamka vårt parti i valrörelsens slutskede, säger Erik Almqvist.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: