Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 27 augusti 2010

Sverigedemokraterna begär ut uppgifter från BRÅ för publicering

Med hänvisning till offentlighetsprincipen har Sverigedemokraterna idag kontaktat Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, för att begära ut den våldtäktsstatistik som BRÅ under gårdagen hänvisade till i sin kritik mot SD:s våldtäktsrapport.

- Den främsta anledningen till att BRÅ hänvisat till ett större antal domar än vad som återfinns i vår rapport är sannolikt att de också inkluderat våldtäkt mot barn, vilket vi inte gjort eftersom vi ansåg det vara en brottskategori som skiljer sig från våldtäkt mot vuxna och därför kräver en egen analys, säger Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson och tillägger:

- Det finns dock sannolikt ett antal våldtäktsdomar som gömts bakom andra brottsrubriceringar med högre straffvärde och som BRÅ med sina resurser har lyckats få fram. Det finns ett uppenbart allmänintresse av att få se även dessa domar och därför har vi idag begärt ut materialet från BRÅ i syfte att offentliggöra det. Det kan ju inte anses seriöst av en myndighet att ge sig in i en offentlig diskussion där man hänvisar till ett eget material som ingen annan får se.

- Vi hyser en starkt misstanke om att BRÅ:s material inte kommer att visa på något annat mönster kring invandrarnas överrepresentation än det som framkommit i vår granskning av tingsrättsdomar. Detta skulle isåfall indikera att den skarpa kritik som BRÅ framförde mot vår rapport under gårdagen var vetenskapligt omotiverad och driven av politiska motiv. Som vi visade under gårdagen är ju åtminstone en av BRÅ:s främsta taleskvinnor en uttalad politisk motståndare till SD, avslutar Jimmie Åkesson.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: