Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 23 augusti 2010

Sverige populäraste EU-land för emigranter

I anslutning till en världsomspännande undersökning har Gallup utarbetat ett index för potentiell nettomigration (PNMI). PNMI-värdet för ett land visar förhållandet mellan hur många personer som vill utvandra och hur många utlänningar som vill flytta in i landet.

Med ett positivt nettovärde på 73 procent placerar sig Sverige bland de tio länder i världen som har den potentiellt största befolkningsökningen.

Om Sverige skulle släppa in alla människor som har Sverige som förstahandsval bland tillflyktsorter, och samtidigt släppa ut alla svenskar som vill flytta utomlands, skulle befolkningen alltså öka med nästan sju miljoner.

De länder som placerade sig högst upp på Gallups lista är Singapore, Nya Zealand och Saudiarabien. Studien baseras på intervjusvar från ungefär 350 000 personer från 148 länder mellan 2007 och 2010.Ursprungsartikel
Källa: Fria Tider (importerat inlägg)

Inga kommentarer: