Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 23 augusti 2010

Socialdemokraternas huvudargument

Sverigedemokraterna och valrörelsen 2010, SD är ett högerparti, SD är arbetarfientliga, SD är kvinnofientliga, SD tycker inte arbetslösheten är viktig, SD vill framställa sig som martyrer, SD riskerar rasera välfärdssamhället. Det är rubrikerna på de sex första avsnitten i Socialdemokraternas hemliga SD-strategi. Nedan kommer ett smakprov på första kapitlet av det interna dokumentet.

Sverigedemokraterna och valrörelsen 2010

För oss socialdemokrater handlar valet om vi ska ha ett Sverige med fler jobb eller ökade klyftor. Vår huvudmotståndare är moderaterna och det är på dessa som vi fokuserar valdebatten. Att debattera mot Sverigedemokraterna är en sidodebatt. Men om en debatt där Sverigedemokraterna deltar ändå måste genomföras ska följande argumentationsunderlag vara vägledande. Det kan inte nog understrykas att vårt huvudbudskap och vår huvudsakliga konfliktlinje – höger mot vänster – även skall betonas i en debatt mot Sverigedemokraterna. Vårt huvudbudskap och vår politik är våra bästa argument mot Sverigedemokraterna. En debatt där höger och vänster står i fokus gör också att de frågor Sverigedemokraterna vill driva hamnar i skymundan och tydliggör att Sverigedemokraterna saknar en reell politik på många områden.

Våra tre bästa argument mot SD

  1. SD är ett högerparti som grundar sig på främlingsfientlighet, en rasistisk människosyn och inte har någon politik för att minska klyftorna i Sverige.
  2. SD är ett arbetarfientligt parti som vill försämra arbetsrätten, ge arbetsgivarna mer makt och inte bryr sig om arbetslösheten.
  3. SD är ett kvinnofientligt parti med en omodern kvinnosyn och många förslag som försämrar jämställdheten i Sverige.

Vårt partis förhållningssätt till SD antaget av partistyrelsen

  1. Vi samarbetar inte med, och gör oss inte beroende av Sverigedemokraterna eller stödjer de förslag de lägger fram på någon nivå.
  2. Vi tar debatten med SD i de församlingar där de har representation.
  3. Vi ska självkritiskt granska det sätt vi uttrycker oss på och vår argumentation så att vi inte bidrar till att förstärka ett "vi och dom"-tänkande.
  4. Vi tar avstånd från SD:s politik men respekterar SD:s väljare som enskilda personer.

Råd inför debatter där SD deltar

I debatter där SD deltar använder de ofta mycket siffror, många experter, många citat, många hänvisningar till myndigheter och utredningar. Uppgifter rycks ofta ur sitt sammanhang och rent falska uppgifter förekommer också. Det är viktigt att vara beredd på detta, kunna kontra med några få exempel på SD:s felaktiga siffror – exempelvis kostnad för invandringen – men samtidigt inte lockas in i en debatt där det tävlas med siffror och statistik. I en debatt där SD deltar måste debatten handla om värderingar, om höger och vänster och att SD är ett högerparti som nästan alltid stödjer alliansen. I en direkt argumentation mot SD bör följande huvudbudskap framgå: Sverigedemokraterna är ett högerparti med rötterna i nazismen. De är arbetarfientliga, kvinnofientliga och främlingsfientliga. Sverigedemokraterna bryr sig inte om jobbfrågan, de har en oansvarig ekonomisk politik och en politik för ökade klyftor.

Sverigedemokraternas prioriteringar och satsningar i valet 2010

Sverigedemokraterna fick stora framgångar i valet 2006 – väljarstödet fördubblades i jämförelse med valet 2002. Från att ha fått 49 mandat i 29 kommuner fick man 277 mandat i 140 kommuner (även om man inte ställt upp med kandidater i alla dessa kommuner). I valet 2010 förväntar man sig ännu större framgångar. Hittills i år har SD lämnat in listor med sammanlagt över 1000 namn i 194 kommuner till Valmyndigheten. För fyra år sedan var detta endast 24 kommuner – man har således en mycket större mobilisering kandidater än vid tidigare val. Sverigedemokraterna är visserligen fortfarande störst i södra Sverige men förväntar sig stora framgångar i andra delar av landet. SD kommer i år att driva en mer aktiv valkampanj än tidigare och de har en större valbudget än kristdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Sverigedemokraterna har beslutat sig för att prioritera tre frågor i valet:

  1. En ansvarsfull invandringspolitik.
  2. Krafttag mot brottsligheten.
  3. En trygg och värdig ålderdom.

I år har också SD för första gången presenterat en skuggbudget. Denna fokuserar i linje med tidigare ekonomiska utspel ett fokus på invandringens kostnader. Man förstorar kostnaden för Sveriges invandring i jämförelse med andra beräkningar. Grundbulten i SD:s budget är en 90 procentig minskning av invandringen och att de påstådda ekonomiska vinsterna läggs på diverse välfärdssatsningar. För mer information om SD:s
budget, se sidan 24.

* * *

I detta underlag utvecklas en rad av de frågor som SD ofta lyfter i debatter. Vidare finns ett antal faktaavsnitt i frågor där SD-företrädare ofta använder sig av inte alltid verklighetsbaserade siffror och fakta. Slutligen finns en lista med råd om bra litteratur och hemsidor som kan ge mer stöd till debatter mot SD.Ursprungsartikel
Källa: Fria Tider (importerat inlägg)

Inga kommentarer: