Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 29 augusti 2010

Profetens exempel (Uswa Hasana) - "I Guds apostel haven I nu fått ett härligt föredöme ..."Sura 33:21 "I Guds apostel haven I nu fått ett härligt föredöme för den, som hoppas på Gud och den yttersta dagen och flitigt åkallar Gud"

Att döda eller beställa mord på dem som driver gäck med profeten är ingenting nytt. Muhammed själv sände vid ett flertal tillfällen ut män för mörda sådana som i vers och sång hade drivit med honom.1

"... Moderation in religion means that one does not exaggerate and go beyond the limit set by Allaah, and that one does not neglect it and fall short of the limit set by Allaah. Moderation in religion means following the example of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). Exaggeration means trying to do more than he did, and negligence means not reaching that level..."

Ursprungsartikel
Källa: Dagens islamcitat (importerat inlägg)

Inga kommentarer: