Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 18 augusti 2010

Olyckor – en stor genusorättvisa?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver i en ny rapport att två tredjedelar av dem som drabbas av olyckor är män. En tredjedel är kvinnor. Det är alltså dubbelt så stor sannolikhet för en man att drabbas av en olycka som för en kvinna.

”Män är således kraftigt överrepresenterade i nästan samtliga olyckstyper, skadeområden och åldersgrupper," skriver myndigheten. De har funderat över orsakerna, och kommit fram till ”mäns högre alkohol[...]

Läs mer här

DN

Ursprungsartikel
Källa: GenusNytt (importerat inlägg)

Inga kommentarer: