Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 22 augusti 2010

Hur humant är det med vård till papperslösa?


Både folkpartiet och Miljöpartiet går i valspurten nu ut och propagerar för att vi skall lagstifta om vård till de s.k. papperslösa människor som vistas illegalt i vårt land. Om dessa utspel ger några röster eller får motsatt effekt måste vara högst osäkert, speciellt när vi läser i tidningarna om hur illa vården fungerar för våra egna medborgare.  I dagens SvD står det om kraftig överbeläggning på Karolinska i Solna. Patienter får ligga i korridorer eller hyses in på den avdelning som råkar ha lediga platser, vilket enligt artikeln får till följd att t.ex. en cancerpatient kan få tillbringa flera dagar på en avdelning för plastikoperationer med en kraftig vårdförsämring som följd. 


Vidare står det om att intagning av nya patienter stängts p.g.a. överbeläggningen, sjuksköterskor har fått jobba dubbla pass p.g.a. personalbrist. Vi tittar på detta citat från artikeln i SvD. 


I en rapport till Socialstyrelsen tidigare i sommar säger sjuksköterskor vid kliniken att läget är ohållbart och att det är svårt att garantera patienterna en säker vård.
–Vi hade förväntat oss någon form av ingripande eftersom läget varit så allvarligt, säger ett av de fackliga ombuden som inte vågar framträda med namn.


Inte nog med att vården upplever en allvarlig kris, fackliga ombud vågar inte framträda med namn eftersom de tydligen väntar sig repressalier. Sjuksköterskor säger att läget är ohållbart och att de inte kan garantera en säker vård för patienterna. Vad gör då FP och MP i detta läge? Jo de går ut och kräver vård för papperslösa också. Människor som enligt alla regler inte har rätt att vistas i detta land. Vidare så står det så här i artikeln.


Inför nästa säsong kommer Stefan Engqvist att kräva fler vårdplatser. Men huvudskyddsombudet Marta Christensson oroar sig ändå för framtiden.
–Istället för att bygga på vårdplatser bygger vi ett monster i nya Karolinska som kommer ha färre vårdplatser, vi förstår inte hur det kommer gå ihop. Vi behöver 200 vårdplatser till, säger hon.


Så inför framtiden har våra politiker i sin outgrundliga visdom beräknat och planerat för färre vårdplatser på Karolinska, detta trots att det råder en skriande brist på vårdplaster redan i dag. Marta Christensson förstår inte hur det går ihop och det gör faktiskt inte jag heller. Till slut så står det så här i artikeln.


Även Sol-Britt Lonne-Rahm, överläkare och ordförande för Karolinskas samt Stockholms läkarförening, är kritisk till den långsiktiga planen för att möta vårdplatsbehovet och skräms av den hårdnande attityden inom sjukvården.


Överläkare Sol-Britt Lonne-Rahm är kritisk till de långsiktiga planerna för Karolinska och "skräms av den hårdnande attityden inom sjukvården". Vi har alltså överbeläggning, kris och en hårdnande attityd inom svensk sjukvård. Våra riksdagspartier verkar inte vilja ta i denna fråga, trots att den inte borde vara känslig och att det torde finnas röster att fiska på vallöften angående vården i vår huvudstad. I stället går två partier ut och ägnar sig åt att kräva vård för papperslösa. 


Naturligtvis skall ingen ligga på gatan och dö i vårt land, inte ens de som går under den något felaktiga benämningen "papperslösa". Naturligtvis skall även de som befinner sig här illegalt få akut vård om behovet finns. Det är dock enligt all logik och nuvarande regelsystem så att har man fått avslag på sin asylansökan av västvärldens kanske generösaste asylsystem, så skall man lämna landet. Tar man sig in i vårt land på olaglig väg eller med ofullständiga resedokument så skall man enligt Svea rikes lag avvisas, allt annat är att ignorera de lagar vi har. Vilka fler lagar kan vi bortse ifrån om utlänningslagen kan brytas med makthavarnas goda minne? 


Det inhumana är att luckra upp reglerna så att varken vi eller omvärlden vet vad som gäller. Ju fler undantag och ju luddigare våra politiker uppträder, ju fler "papperslösa" lär vi få. Vi är redan nu en bra bit på väg mot kaos och anarki vad gäller dessa områden. På sjuttiotalet fanns det sannolikt fler konflikter och mer misär på vår jord än i dag, ändå hade vi inga "papperslösa" då, vad kan det bero på?

Länk SvD Karolinska

Länk DN debattUrsprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: