Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 28 augusti 2010

Ecpat späder på myten om de ensamkommande flyktingbarnen

MYTBILDNING Den ytterst politiskt korrekta alarmistorganisationen Ecpat har idag, tillsammans med försäkringsbolaget IF, fått en debattartikel publicerad i DN. Organisationen, vars jakt på äkta och inbillade pedofiler och barnporrproduktion ibland lett till allvarliga förskjutningar av rättssäkerheten åt ett oönskat håll, hävdar nu att 494 ”barn” är ”försvunna” i Sverige, ”barn” som antingen registrerats som ensamkommande, eller som sökt uppehållstillstånd i egenskap av anknytningsinvandrare. Ecpat hävdar, utan att ha några direkta bevis för detta, att dessa ”barn” kan vara offer för sexhandel eller hålls som hushållsslavar.

En som reagerat starkt på Ecpats debattartikel är den ytterst läsvärde och skicklige skribenten Mats Dagerlind, en ”partipolitiskt oberoende enmanstankesmedja” som han kallar sig. I en artikel på sin blogg kritiserar han idag starkt Ecpats debattartikel och deras sätt att förhålla sig till myten om de ensamkommande ”flyktingbarnen”. Han hävdar med all rätt att det är en helt annan verklighet som ligger bakom Ecpats påståenden.

Hur länge ska myten om de ensamma flyktingbarnen odlas, frågar man sig. När ska organisationer som Ecpat, för att inte tala om Migrationsveket och våra politiker, inse att dessa unga män  från MENA-regionen vare sig är ensamkommande, flyktingar eller barn? De utgör i stället en del i en väl uträknad och regisserad migrationsstrategi i flera steg där familjer först samlar ihop pengar eller sätter sig i skuld till en organiserad människosmugglarliga för att få en av sönerna transporterad till Sverige där denne sedan efter att ha fått PUT kan ta hit resten av familjen via vårt lands generösa regler för anhöriginvandring.

Dagerlind är också noga med att avfärda resonemanget att det överhuvudtaget skulle röra sig om några ”barn” här.

Det är ytterst sällsynt med barn i lägre åldrar i denna migrantgrupp och flickor förekommer nästan inte alls. Då ska man hålla i minnet att små barns och kvinnors situation i dessa länder ofta är betydligt värre än männens. Men strategin är ju inte att skicka iväg den familjemedlem som har det största humanitära behovet utan i stället den som man bedömer har störst möjlighet att fungera som ett ankare i Sverige för resten av familjen.

Han avslutar med beklagandet att Ecpat låter låna sig till ett engagemang dom egentligen borde hålla sig borta från.

Ecpat har som huvuduppgift att hjälpa barn som utnyttjas sexuellt. Även om man inte vill inse hela vidden av bedrägeriet med de ensamkommande flyktingbarnen borde man i varje fall kunna göra distinktionen mellan denna migrationsgrupp och barn som utnyttjas i sexhandel och trafficking. Ecpat bör omgående revidera sin inställning och exkludera dessa migranter ur sin målgrupp. Helst bör man naturligtvis också deklarera att man ställer sig bakom den rimliga linjen att missbruk av internationella flyktingkonventioner och Sveriges generösa migrationslagstiftning och illegal vistelse på svenskt territorium bör handläggas som de brott de enligt lag är.

Ytterst läsvärd artikel, rekommenderas starkt.

Ecpat underblåser myten om de ensamkommande flyktingbarnen

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: