Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

tisdag 17 augusti 2010

Debatt:-Sd kan samarbeta både med höger och vänster

Att placera oss långt till höger enbart för att vi vill få ordning på svensk invandringspolitik håller inte, skriver de båda Sverigedemokraterna Mikael Jansson och Patrik Ehn i en replik på en debattartikel skriven av Michael Wahman som är statsvetare vid Lunds universitet.

I en artikel på GP Debatt menar Michael Wahman att idén om Sverigedemokraterna som vågmästare bygger på felaktiga grunder. Han och andra statsvetare får snart tillfälle att ompröva sina teorier.

Under politikerveckan i Visby fick vi möjlighet att samtala med många företrädare för andra partier. Mellan skål och vägg var många moderater, hög som låg och från alla delar av Sverige, positiva till samverkan med Sd efter valet. Trots att de nya moderaterna drabbats av en svekdebatt har de fortfarande en stor samsyn med Sd vad gäller försvaret och kriminalpolitiken.

Folkpartiets skolpolitik å sin sida överensstämmer rätt bra med Sverigedemokraternas. Jan Björklunds utspel om burkor ser vi mest som populism, men på sikt kan nog Fp vilja ta tag i integrationsfrågorna på allvar. Ett samarbete med alliansen är alltså fullt möjligt på flera områden, även vad gäller energipolitiken.

Läs hela repliken på G-P debattUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: