Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 30 augusti 2010

Bonniercensuren blir EU-fråga

Morten Messerschmidt (DF) önskar ta upp saken inför Venedigkommissionen och samtidigt ha en debatt i Europaparlamentet om svenskarnas bristande demokrati. Den oberoende Venedigkommissionen nämner speciellt snedvridning i medierna som ett av de större problemen i samband med många allmänna val.

- När ett demokratiskt parti inte får visa budskap på nationell TV upphör allt tal om demokrati och man får ta sig samman och jämföra Sverige med mindre utvecklade länder österut och söderut, säger Morten Messerschmidt i ett pressmeddelande.

Danskarna är kritiska till det svenska systemet med unika valsedlar för varje parti, som kritiserats tidigare av internationell expertis. Enligt Messerschmidt underminerar systemet den grundläggande principen om att val ska vara fria, jämlika och hemliga.

- Det är rent ut sagt pinsamt för vårt broderfolk och helt i strid med demokratins grundtankar att de här sakerna inte har blivit korrigerade, något som jag hoppas att Europaparlamentet snarast kan skicka en varning till svenskarna om, avslutar Morten Messerschmidt.Ursprungsartikel
Källa: Fria Tider (importerat inlägg)

Inga kommentarer: