Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 20 augusti 2010

Även barnfetma ett växande invandrarproblem?

BARNFETMA En undersökning visar nu att var femte fyraåring i mycket invandrartäta områden som till exempel Skärholmen, Kista, Rinkeby i Stockholm och i Södertälje är överviktig. Detta att jämföra med exempelvis Stockholmsförorterna Vaxholm och Sollentuna där bara vart tjugonde barn är överviktigt. Professor Claude Marcus vid Karolinska institutet och vetenskaplig ledare vid Rikscentrum för barnfetma, är upprörd och anser att ”situationen är extrem och oacceptabel”.

Marcus menar att det är ”oacceptabelt att barn till föräldrar som inte har samma förmåga ska behöva lida för att deras mammor och pappor inte riktigt vet hur de ska hantera situationen” Vilken förmåga som dessa föräldrar då skulle sakna och vilken situation som inte kan hanteras anges dock inte närmare av Marcus.

Trots att informationen om riskerna med barnfetma varit omfattande och resulterat i att problemet totalt sett minskat lite i omfattning så är vissa gruppers utveckling på väg åt totalt motsatt håll. Undersökningen indikerar att det i första hand rör sig om invandrare med ingen eller dålig utbildning och därför i avsaknad av förmåga att ta till sig skriven information som missköter sina barns kosthållning.

Även om regler för detta normalt finns på förskola, fritids och i skolan så är det inget som är obligatoriskt i någon läroplan och därför med lätthet kan åsidosättas i utbildningsformer, till exempel friskolor och dagis, där tonvikt mer läggs på religionens roll för individen än på vikten av att växande barn måste äta korrekt.

Rapporten synes vilja lägga skulden för den dåliga mathållningen på socioekonomiska orsaker utan att reflektera över det sedan länge kända faktumet att en vällagad och näringsriktig mathållning i hemmet är i förlängningen avsevärt mycket billigare än ett ständigt intagande av måltider på något snabbmatsställe, parat med en överkonsumtion av godis och andra sötsaker.

DN

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: