Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 13 augusti 2010

Ankarbarn fixade PUT åt mor och syster

Fadi Sinhareeb beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige i april 2008. Fadi har själv tillstått att det var hans mammas och hans farbrors beslut att han skulle åka till Sverige och söka asyl som ensamkommande. Fadis mamma Wafaa har ansökt om att få permanent uppehållstillstånd i Sverige på anknytning till sin son. I migrationsdomstolens dom refereras Waffas anknytningsinvandringsberättelse med orden:

”Hon har ett särskilt beroendeförhållande till sin son. De har alltid levt i en utsatt situation och varit beroende av varandra. Hon har aldrig levt åtskilt från honom och hon har inte någon som kan ta hand om henne. Separationen från sonen har allvarligt försämrat hennes psykiska hälsa. Även hans hälsa har försämrats med anledning av Migrationsverkets beslut. Hon vistas i Syrien sedan början av 2008, kan inte arbeta och saknar möjligheter att försörja sig. Hon har inte något uppehållstillstånd i landet och kan när som helst tvingas att återvända till hemlandet.”

Migrationsverkets bedömning
Migrationsverket konstaterar att sonen Fadi inte fått uppehållstillstånd eftersom han skulle ha skyddsbehov. Migrationsverkets gav istället Fadi permanent uppehållstillstånd i Sverige för att:

”det vid beslutstillfället inte gick att ordna med ett mottagande för honom i hemlandet.”

Migrationverket beslutade att ej ge Wafaa uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsdomstolens bedömning
Migrationsdomstolen anser inte att det faktum att mamman låtit sända iväg sin son till Sverige är en försvårande omständighet. Domstolen skriver:

”Mot bakgrund av vad som får anses allmänt känt om situationen för kristna i Bagdad vid tidpunkten för sonens resa till Sverige finns det inte skäl till något annat antagande än att det varit pga. de allvarliga förhållandena och av omsorg om sonen som hon valt att skiljas från honom. Det får vidare antas att hon hyst en förhoppning om att kunna återförenas med honom i Sverige så snart som möjligt. Under sådana förhållanden kan hennes medverkan till sonens resa till Sverige inte tas till intäkt för att det inte skulle finnas ett särskilt beroendeförhållande dem emellan. ”

Migrationsdomstolen konstaterar att Fadi fick uppehållstillstånd för att det ”saknades förutsättningar att inom rimlig tid ordna med ett mottagande för honom i hemlandet”.

Detta faktum tolkar migrationsdomstolen på följande sätt:

”Migrationsverket har således tidigare gjort bedömningen att återförening inte kan ske i det land där den största delen av familjen vistas. Under sådana förhållanden framstår det inte som skäligt att, inom ramen för det utrymme som bestämmelsens fakultativa karaktär ger, nu neka Wafaa Bahnam Ibraheem uppehållstillstånd.”

Med ovanstående motivering beviljar migrationsdomstolen i Stockholm Wafaa permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Även systern får PUT
Fadis 20-åriga syster har även hon ansökt om att få anhöriginvandra till sin bror. Inför migrationsdomstolen anför hon att hon har psykproblem, blodsjukdom, släktingbrist i Irak och är kristen. Migrationsdomstolen i Malmö beslutade samma dag som de beviljade mamma Wafaa permanent uppehållstillstånd även systern permanent uppehållstillstånd med följande motivering:

”Enligt egen uppgift har Sarab Bashar Sinhareeb inga andra släktingar kvar i Irak. Skäl att ifrågasätta dessa uppgifter har inte framkommit. Sarab Bashar Sinhareeb tillhör dessutom som kristen en särskilt utsatt grupp i sitt hemland.”

Källor:
Migrationsdomstolen i Stockholm UM 11707-10 (mamman)
Migrationsdomstolen i Stockholm Um 11701-10 (systern)Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: