Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 30 juni 2010

INSÄNDARE: SVT sviker sitt public service-uppdrag

SVERIGES TELEVISION. Sveriges Television (SVT) och programdirektör Jan Axelsson sviker sitt public service uppdrag genom att inte välkomna Sverigedemokraterna (SD) att deltaga i partiledarutfrågningarna och slutdebatten inför riksdagsvalet i höst. En av orsakerna som nämnts är att ”Sverigedemokraterna har inte legat på någon konstant hög nivå i opinionsundersökningarna under våren, i stället har de pendlat upp och ner.”

För några månader sedan presenterade SVT stolt sitt väljarindex, ett poll of polls av amerikansk modell. I det går att utläsa att SD legat över 4,0% 12 av de senaste 13 månaderna. Riksdagsspärren är som bekant 4,0%. Den senaste noteringen från mitten av juni visar 4,6% och med det är SD för närvarande större än Kristdemokraterna (KD). Alltsedan januari har SD pendlat mellan 4,0% – 4,9%. Att påstå att SD ”inte legat på någon konstant hög nivå” och ”pendlat upp och ner” är således inkorrekt.

Vi ska komma ihåg att i SCB:s partisympatiundersökning från maj 2006 erhöll SD måttliga 0,8% av väljarstödet. Mindre är fyra månader senare fick partiet 2,9% i riksdagsvalet. Inget opinionsinstitut hade under valrörelsens sista skälvande veckor lyckats fånga den opinionen. Inte ens SVT:s vallokalsundersökning av faktiska röster på valdagen visade mer än 1,9%. En inte så imponerande avvikelse på dryga 50%.

Vi såg samma tendenser 2009 i både EU-valet och kyrkovalet. I opinionsmätningar sista veckan innan EU-valet fick SD dryga 2,0% för att på valdagen erhålla 3,3%. SVT:s vallokalsundersökning på valdagen var återigen missvisande. Den lyckades enbart fånga 2,4% av SD:s väljarkår. En avvikelse på 37,5%. Det är således uppenbart att SD konstant och kontinuerligt underpresterar i opinionsmätningar och vallokalsundersökningar.

Huruvida det beror på den sk. skämmighetsfaktorn, eller mer korrekt Bradley-effekten,  får stå osagt. Det är emellertid uppenbart vid en djupare analys att det föreligger en avvikelse i SD:s favör. Inget tyder i dagsläget på att valet i september inte skulle följa samma mönster. Det är därför rimligt att anta att SD mycket väl kan ha runt 5-7% av väljarstödet om det vore val idag.

SVT säger vidare att ”SD har inte heller haft någon central roll i den rikspolitiska debatten”. Som väljare samt i ljuset av vart opinionsmätningarna pekar är det mer än berättigat att fråga sig huruvida det är rimligt att svenska folket ska behöva vakna upp dagen efter valdagen och inse att det finns ett nytt parti representerat i Sveriges högsta beslutande församling. Ett parti många svenskar inte vet något eller mycket lite om eftersom SVT trotsat sitt tydliga public service uppdrag genom att refusera SD att deltaga i den mest allmänt sprida debatten innan valet.

Med den utgångspunkten kan med lätthet hävdas att det föreligger ett stort allmänintresse av att SD ges möjlighet att deltaga på samma villkor som de övriga riksdagspartierna.Det nuvarande opinionsläget pekar också på att SD mycket väl kan få en vågmästarroll efter valet då de rödgrönas ledning reducerats och i många mätningar övergått till en knapp borgerlig ledning.

Svenska val är av tradition mycket jämna. Sverige kan mycket väl hamna i ett helt nytt parlamentariskt läge efter valet, vilket kan medföra både politisk osäkerhet och eventuellt nyval då båda blocken deklarerar att de inte kan tänka sig att göra upp med SD. Det är svårt att föreställa sig något som vore av större allmänintresse för det svenska folket. SVT:s beslut kommer inte som någon överraskning. SD är fortfarande ett parti, oavsett sin storlek, som ännu inte behandlas på samma villkor som riksdagspartierna.

SD omskrivs i media oftare med negativa ordalag. SD-politiker förföljs och trakasseras. Deras valmöten saboteras av reaktionära samhällselement utan att samhället reagerar. Det räcker att tänka tanken vilken samhällsdebatt det hade framtvingat om något av de sju riksdagspartierna hade utsatts för liknande behandling. Att SD särbehandlas av svensk riksmedia framgick än tydligare när Publicistklubben den 19 januari i år bjöd in representanter från de största dagstidningarna och TV-kanalerna för att under rubriken ”Sverigedemokraterna och medierna” diskutera hur media bör behandla och granska SD inför och under årets valrörelse.

Återigen, byt ut ordet Sverigedemokraterna mot något av de sju riksdagspartierna och det visar sig snabbt hur absurt och krystat förhållandet är mellan media och SD. Skulle någon ens komma på tanken att föra samma diskussion kring något av de sju partierna i riksdagen? Nä, SVT:s beslut ligger således i linje med samtida svensk mediapraxis och är därför inte förvånande.Att beslutet sedan är odemokratiskt och ett steg i en längre och systematisk censur tycks inte bekomma SVT.

Att andra nya partier under årens lopp fått medverka i slutdebatten trots att de inte suttit i riksdagen tycks inte heller bekomma programdirektör Jan Axelsson.Det är min förhoppning att SVT tänker om. Blir så icke fallet bör väljarna den 19 september genom sin röst markera att vad som beslutades idag verkligen var odemokratiskt. Det var ett tydligt svek mot det public service-mandat som givits SVT av det svenska folket och skall inte accepteras.

Mikael
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: