Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 31 mars 2010

Jobben försvinner med köttberget

Nu börjar ”köttberget” eller ”jätteproppen Orvar”, dvs 40-talisterna, gå i pension. Men betydligt färre än som tidigare trotts ersätts, skriver Dagens Industri idag, och myten om att Sverige behöver en betydande arbetskraftsinvandring borde en gång för alla punkteras.

40-talisterna tar jobben med sig

Under 2010 kommer 125 000 svenskar att fylla 65, vilket är överlägset nytt rekord. Så fortsätter det fram till 2014 med totalt 625 000 personer som uppnår pensionsålder. Det är rekordkullarna efter andra världskriget, födda mellan 1945 och 1949, som tackar för sig på arbetsmarknaden. Men många av jobben ersätts inte utan försvinner tillsammans med pensionen.

- Pensionsavgångarna sker i stor utsträckning inom områden där det råder övertalighet. Många tjänster rationaliseras i stället bort, säger Roger Vilhelmsson, nationalekonom på Arbetsgivarverket, till DI.

Att arbetslösheten stadigt gått uppåt i Sverige sedan en tid tillbaka borde vara allmän kännedom, särskilt bland ungdomar. Med allt detta i bakhuvudet och i synnerhet under dessa förhållanden på den svenska arbetsmarknaden borde det faktum att Sverige 2009 delade ut drygt 100 000 permanenta uppehållstillstånd, ofta till människor med högst tveksam bakgrund och utbildning, göra att någon reagerar och drar i nödbromsen? Sunt förnuft brukar dock inte vara svenska politikers starka sida.

- Nu borde alla varningsklockor ringa för regeringen, säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster till DI.

Inga argument för framtida invandring

Thoralf Alfsson skriver den 13 januari 2010 på sin blogg:

När arbetslösheten accelererade som mest under 2009 beviljades inte mindre än 20 802 uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Ca 8000 av dessa krävde ingen särskild yrkesutbildning. Endast vid ca 3000 av dessa 20 000 krävdes det specialkompetens.

DN Debatt den 15 oktober 2009 skriver nationalekonomen Jan Ekberg i en rapport till regeringen:

Det finns inga starka offentligt finansiella argument för invandring. Argument finns för invandring av specialister och det finns skyddsargument för flyktinginvandring. Men effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärds­systemet att försörja en åldrande befolkning är små. En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn.

(…)

Det finns således inga särskilt starka offentligt finansiella argument för framtida invandring. Däremot kan det finnas andra argument. Det kan finnas argument för invandring av specialister, men det rör sig då om ett begränsat antal individer.

Demografisk bomb avfärdas som myt

I Uppsala Nya Tidning säger sociologiprofessor Lars Tornstam vid Uppsala universitet redan den 7 mars 2007 om samma ämne:

Den demografiska bomben är en myt. Visserligen ökar antalet äldre över 65 år. Men den yrkesverksamma grupp som ska försörja oss har mer eller mindre varit konstant sedan mitten av 1700-talet.

- Vi måste vara väldigt kreativa med statistiken för att få fram den här bomben.

Dagens IndustriUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: