Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 13 juli 2009

Fallet med barnen som inte gått i skola

Jag skrev tidigare om fallet om de barn som i princip är vuxna men ännu i gått i skolan i Sverige. Nu har fallet ytterligare uppmärksammats i en artikel i SvD. Flera märkliga omständigheter blottläggs nu. Det står t.ex. så här i artikeln.

Hur fyra barn har kunnat hindras från att gå i skolan under så många år är oklart. Enligt Christer Nordström ligger förklaringen delvis i att familjen under långa perioder vistats i mannens ursprungsland.

Skulle det faktum att familjen vistats utomlands vara legitimt för att barnen inte skulle gått i svensk skola om de är skriva i Sverige? Tillåts barn som är födda och skrivna i Sverige att gå genomföra sin skolgång i t.ex. Jemen? Sannolikt kan det förhålla sig så, tyvärr. Vi förbjuder ju inte svenska barn att genomföra sin skolgång i t.ex. USA om föräldrarna arbetar där. Här har det dock blivit riktigt fel. Mannen har sannolikt fått asyl i vårt land. Han har ändå vistats långa tider i sitt hemland, där barnen inte heller gått i skola. Barnen har således inte gått i skola någonstans. Rent lagligt skulle alltså mannen kunnat låta sina barn genomfört sin skolgång i Irak, Iran eller t.ex. Jemen. Det förhåller väl sig så att det nog inte varit någon fördel att ha gått i t.ex. Jemenitisk skola för att klara sig bra i det svenska samhället. Här har vi således ett problem för regeringen att ta tag i. Vidare står det i artikeln.

Sedan socialtjänsten fick kännedom om familjen har flera åtgärder vidtagits, men Susanne Söderberg är förhindrad från att gå in på det enskilda fallet. Hon säger dock att man gjort allt man kunnat göra för både kvinnan och barnen.
– Det är oerhört tragiskt att det har kunnat gå så här när vi har ett samhällssystem där vi försöker att med lagar och regler se till att så få barn som möjligt hamnar mellan stolarna.

Men barnen skulle också rent lagligt kunnat hamna "mellan stolarna" utan att någon myndighet skulle ha kunnat göra något åt det. Det är förmodligen helt lagligt att t.ex. låta sina barn, som är födda och delvis uppväxta här, genomföra sin skolgång i t.ex. Iran. Det kan ju då röra sig om en koranskola eller vad som helst. Vidare står det i artikeln.

Enligt Uppsalas kommunalråd Cecilia Forss (M) kommer barnens frånvaro i skolan inte som någon överraskning.
Deras namn finns med på en lista över elever som är skrivna i Sverige men inte har gått i skola här.
– Men föräldrarna har uppgivit att barnen har gått i skola i ett annat land och att de inte bor i Uppsala under terminen, bara på somrarna, säger Cecilia Forss till TT.
Hon uppger att skolplikten enbart gäller om barnen är skrivna i Sverige under terminen.

Finns med på en lista över namn? Finns det flera sådana här fall, och hur många då undrar vi? Skolplikten gäller enbart om barnen är skrivna här under terminen ja, och en samkörning av dataregister skulle visat om så är fallet naturligtvis. Det kan mycket väl förhålla sig så att mannen verkligen är i sitt hemland under terminerna. Då hoppas vi bara att det inte är en man som fått asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Förhåller det sig på det viset att mannen fått asyl här så är det svenska regeringen och riksdag som missbrukat sina befogenheter grovt genom att ge människor asyl som helt uppenbart inte är i behov av det. Det är ett grovt missbruk av hela systemet i sådana fall. Det är helt uppenbart att regering och riksdag har det direkta ansvaret för detta missbruk i sådana fall. Tyvärr kan vi inte veta av den kortfattade artikeln hur det förhåller sig med mannens situation när det gäller uppehållstillstånd och liknande.

Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/fallet-med-barnen-som-inte-gatt-i-skola.html

Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: