Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 29 juni 2009

Tobias Billström: Regeringspartierna och MP fortsätter att samarbeta för mer invandring

"Regeringen samarbetar med Miljöpartiet: Ny utredning om invandringspolitiken ska leda till utökad arbetskraftsinvandring. För att möta morgondagens brist på arbetskraft vill migrationsminister Tobias Billström vidga möjligheterna för människor i länder utanför EU att komma till Sverige och arbeta."

"
Allianspartierna och Miljöpartiet de gröna enades redan för fem år sedan om att öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Det har lett till att Sverige sedan december 2008 har ett av världens öppnaste och mest flexibla regelverk för arbetskraftsinvandring. Ökad arbetskraftsinvandring kan möta behovet av arbetskraft för svenska företag och den offentliga sektorn. Samtidigt kommer fler människor att kunna skapa sig en framtid i Sverige."

DN

"
Omkring 25 procent av utvandrarna återvandrade efter en tid till Sverige. Många tog med sig praktiska erfarenheter och kunskaper som bidrog till Sveriges utveckling. Liknande exempel på framgångsrik cirkulär migration är de indier som invandrade till Silicon Valley i slutet av 1990-talet och som sedan återvänt till Indien och därigenom bidragit till utvecklingen av den indiska IT-sektorn. I dag står den för runt fyra procent av Indiens BNP."

Just det Billström..vart i denna meningen ovan - som väl ska vara en framgångssaga? - kan man hitta ordet ISLAM? Ingenstans...

Se nu istället till att först och främst få alla icke arbetande människor i jobb i Sverige...

Alt 1: SD 2010! Eller Alt 2: "snabbresa tillbaka till 600-talet" Vad väljer ni?

UPPDATERAD 090628: Läs gärna Robstens strålande inlägg om detta:

Arbetskraftsinvandringen igen


/Fröken Sverige


Ursprungsartikel:
http://imittsverige.blogspot.com/2009/06/tobias-billstrom-regeringspartierna-och.html

Källa: I mitt Sverige (importerat inlägg)

Inga kommentarer: