Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 27 februari 2009

Folkpartist förvånar

Ursprungsartikel:
http://beskt.blogspot.com/2009/02/folkpartist-forvanar.html
Understundom bryts mönstret. När väven mest består av lögner är det befriande. Så förhåller det sig med Hanna Olehälls debattartikel i Aftonbladet 22/2: "Josefsson skönmålar invandring".

Hanna O riktar sin uppmärksamhet på SVT:s Debatt, som numera leds av Janne J. Hon uppställer härvidlag tre punkter, och med dessa kan också hennes artikel summeras:

1) Programmet tar ofta upp händelser där invandrare blivit illa behandlade av svenskättade, men nästan aldrig där svenskättade blivit illa behandlade av invandrare.

2) Programmet är betydligt mer tolerant mot invandrare än mot svenskättade som uppträder illa.

3) Invandringen skönmålas medan man inte ens försöker förstå hur motståndarna resonerar.

Sanningsenliga rader, det kan envar inse som någonsin följt Debatt. Men framför allt modiga rader. Man överser därför gärna med någon liten rad mot artikelns slut, där Hanna O stämmer in i det ständiga tjatet om att ingenting får tjäna SD:s syften o.s.v. bla bla bla.

Underliggast är förstås den omständighet att artikeln skrivits av en folkpartist, d.v.s. av någon som tillhör samma parti som Bengt Westerberg. Westerberg är troligtvis den som bär den enskilt största skulden för den massinvandringskatastrof som landets politiker åsamkat Sverige och dess nordgermanska befolkning.

Under Bildts tid som statsminister öppnades under Westerbergs påtryckningar rikets portar på vid gavel samtidigt som icke-debatten om massinvandringen med åtföljande pk-terror mot oliktänkande på allvar cementerades. Dagens hatlagstiftning, enligt vilken "negerboll" utgör straffbart hat men livshotande misshandel och "jävla svennehora" inte är hat, är direkt hämtad ur den sorts totalitära och oikofofoba mentalitet som Westerberg påtvingade Sverige under första hälften av 90-talet.

Vi kommer nu till artikelns svaga punkt, för det finns dessvärre en sådan. Ett problem som Hanna Olehäll överhuvud inte nämner är det faktum att Alliansregegringen har full del i den mentalitet som Westerberg påtvingade oss för 15 år sedan och som Josefsson lever upp till varje gång Debatt närmar sig invandringsfrågan. Återstår nu, med andra ord, att se hur länge Olehäll får vara kvar i Westerbergs och integrationsministerns parti.

Men att Hanna O har massivt stöd av svenskarna i gemen, till skillnad från den självutnämnda Sverige-hatande elit som styr oss med alltmer oppressiva, antidemokratiskaa metoder, om det råder det ingen som helst tvekan. Trots intensiv propaganda från bl.a. Aftonbladet menar över 90% av aftonblaskans egna läsare att invandringens problem inte diskuteras tillräckligt i medierna (se undersökningen precis under Hanna Olehälls artikel). Av över 30 000 som hade svarat i dag vid lunchtid...

(Jag upptäcker att Hanna talat hedervärt även i andra frågor. Minns ni Rödeby?)


Källa: Beska droppar (medlem)

Inga kommentarer: