Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 26 november 2009

Hovrätten sänker för förskingrande muslimsk ”dagisfröken”


Svea hovrätt, dom meddelad 2009-11-24

Överklagat avgörande

Solna tingsrätt, B 299-08, meddelad 2008-05-26

Bakgrund

Den somaliska kvinnan drev eget med huvudsakligen flera muslimska förskolor i Rinkeby och Tensta i nordvästra Stockholm. Bolaget fick under flera år stora bidrag av Stockholms stad för att bedriva barnomsorgen. Bismilahi heter dagisverksamheten. Hon hade även sidoverksamhet som städbolag. Från mars 2005—januari 2008 stoppade hon 18,5 miljoner kronor av bidragspengarna i egen ficka. Hon tog ut pengarna som svart lön till sig själv och skickade det mesta till utlandet, troligen till Dubai och Somalia. Hon undanhöll staten 13 miljoner kronor i skatt.

Solna tingsrätt dömde

  • Ebyan Shire Jama, 1967-11-13, för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till fängelse 5 år. Hon fick även näringsförbud i 10 år samt reseförbud med anmälningsplikt.
  • Maken Guhad Shire Jama, född 1969-11-12, friades.
  • Adan Hersi, född 1964-01-27, för skattebrott, medhjälp till grovt skattebrott samt vårdslös skatteuppgift till fängelse 8 månader.
  • Anastassios Kudurzis, född 1960-01-29, för grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott till fängelse 1 år 8 månader.
  • Daniel Karlsson, född 1966-01-06, för grovt bokföringsbrott, medhjälp till bokföringsbrott (grovt) samt medhjälp till grovt skattebrott till fängelse 3 år 6 månader.

Svea hovrätt

Hovrätten ändrar påföljden för Ebyan Shire Jama och dömde henne på tisdagen till fängelse i tre år och sex månader för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Näringsförbudet på tio år sänktes till åtta år.

Som skäl för att sänka straffen skriver hovrätten att den inte funnit straffvärdet av brotten lika högt som tingsrätten. Eftersom pengarna gick in i bolaget och kvinnan tog ut dem som lön ska pengarna redovisas och beskattas, men det skedde aldrig. Av det skälet bedöms gärningen som ett skattebrott och inte ett vanligt bedrägeri. Genom förfarandet undanhölls staten 13 miljoner kronor i skatt.

Domstolen sänkte även straffen för de tre andra männen som på olika sätt hjälpt Ebyan Shire Jama att genomföra svindlerierna.

PDF

B 5145-08

Länkar

DN
DN
DN

Fotnot: PI noterar att Ebyan Shire Jama yrkade ersättning för advokat-kostnader i hovrätten och tillerkändes ersättning av allmänna medel för rättegångskostnad med 57 988 kr.

Fotnot: Ayla som skrev bloggen Mångkulturell kvinna bevakade Bismilahis muslimska förskolor som enbart inhyser somaliska barn. Hon hade även information från insdian om hur föräldrarna till de somaliska barnen ser på den svenska förskolan.

”… Jag vet att Bismilahi förskolorna är fortfarande öppna. Föräldrarna vill att någon annan skall ta över verksamheten. Jag har hört sägas att någon skall ta över. Och att föräldrarna vill inte låta sina barn gå på svensk förskola, varför frågar jag: Svaret jag fick var att dom litar inte på svenskarna och svenska skolor. Aldrig, sa dom, dom vill inte ha sina barn i svenska skolan.”

Från bloggen Mångkulturell kvinna 14 april 2008, numera stängd.

Sedan gänget ovan dömts till fängelse tog en annan kvinna över verksamheten. Hur den förlöper idag vet inte PI men hon bedyrade vid övertaget att nu ska det minsann gå rätt till. Bokföringen kanske fungerar men den muslimska indoktrineringen fortsätter i oförminskad styrka.

Tagged: Bismilahi, Ebyan Shire Jama, förskolor, Rinkeby, tensta


Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: