Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 11 september 2010

Visst har Malmö fått nog...

Vid tiden för förra valet skrev jag ett
inlägg med titeln "När Malmö fått
Utgångspunkten var Fredrik Ekelunds
artikel om en kväll med sina gamla
arbetskamrater från Malmö hamn:
Gamla hamnarbetare och socialister
som fått nog av rasistisk kriminalitet
mot "svennar", förslummade skolor
och en havererad integrationspolitik.
Vanlig strävsam arbetarklass med
resterna av den svenska"skötsam-
hetskulturen" känner sig helt
desorienterade i dagens multi-
kulturella Malmöslum. För många
blir hoppet en röst på (sd)...
***
Ekelunds artikel förtjänar att läsas
val.
***
Fredrik Ekelund är frispråkig, vägrar ta
politiska hänsyn, och är bekymrad över
den beröringsskräck som han anser att
det offentliga Sverige har inför de problem
som har uppstått med en misslyckad integration.
***
Och själv kommenterar han det största hotet
mot Malmös framtid:
"I Islamfrågan är det väldigt infekterat fort-
farande och det tycker jag är synd. Folk är
livrädda för att bli stämplade som islamofober.
Debatten är absurt inskränkt. Vänstern och
socialdemokratin har missat chansen att sätta
ner foten. Det borde de ha gjort för tio år sedan
och Mona Sahlin borde aldrig ha satt på sig slöjan
när hon invigde moskén på Söder. Nu är det som
om hela frågan glidit ut i Jimmie Åkessons händer."
*****
Läs också
*Ursprungsartikel
Källa: Jihad i Malmö (medlem)

Inga kommentarer: