Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 17 september 2010

Undersökning hävdar att Malmö blivit tryggare

LÖGNARE I en något märklig artikel hävdar Sydsvenskan att en undersökning nu visar att Malmö uppvisar siffror som kan tyda på att staden blivit tryggare än vad den var för 10 år sedan. Man kan tycka det låter märkligt då staden allmänt betraktas som Sveriges otryggaste stad och där 95 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att just tryggheten är det som politikerna måste satsa mer på. Enligt rapporten är man istället mer otrygg i lilla Bjuv.

Inbillad trygghet

Först och främst skall vi vara på det klara över att denna undersökning är ett beställningsjobb från Malmö och att det är en konsult som gjort den. Sedan får ju var och en bedöma hur det är med denna typ av undersökningar, men det förekommer inte sällan att beställaren får det resultat man mest av allt önskat sig. Sedan är formuleringen ”Enkätmaterialet under ett helt decennium ger en mycket bättre säkerhet kring en bedömning av trygghetssituationen i Malmö än exempelvis brottsanmälningar” ytterst tveksamt. Vad bygger man den slutsatsen på?

När Politiskt Inkorrekt däremot frågar de som i första hand bör vara de som kan bedöma trygghetsfaktorn, poliser, väktare och ambulansmän, så är svaret mer entydigt. Inte en enda polis eller väktare säger sig ställa upp på undersökningens resultat. Tvärtom, man upplever att rån, bilbränder, skadegörelse och inbrott har ökat ofantligt. Flera som PI varit i kontakt med anger att de senaste två åren har varit mycket värre än tidigare, en beskriver till och med situationen som varandes så illa att han bara det senaste året varit mer utsatt än under närmare tio års sammanlagd tjänst.

Numera begär bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ronderande patruller för att bevaka bostadsområden, källare och garage. Framförallt garage har varit hårt utsatta senaste året. Man har inte ens den ringaste respekt för polisen längre. Utöver det har det varit i storleksordningen 45-50 skjutningar i Malmö under året. Bara en bråkdel av alla rån anmäls och skadegörelsen ökar.

Varför presenteras nu en sådan här tveksam rapport precis före ett val? Där socialdemokraterna med Ilmar Reepalu i spetsen under året mottagit förödande kritik för sitt sätt att sköta verksamheten. Ja, det behöver man ju knappast vara Nobelpristagare för att räkna ut…

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: