Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 17 september 2010

Provval hos SFI


På SVT1 var det nu på morgonen, innan de ordinarie sändningarna började, ett inslag om SFI-undervisningen i vårt land. Inför valet har det anordnats provval för de invånare som just nu försöker lära sig svenska vid våra SFI-institutioner. Det största problemet enligt inslaget var att de svenska partinamnen är så lika, samt innehåller så många "s". Ett huvudproblem är enligt inslaget att både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna börjar på samma bokstav och en viss risk för misstag föreligger. 


Att en av våra nya medlemmar i samhället skulle rösta på SD är ju fullständigt otänkbart. En inte helt orimlig synpunkt då asylsökandes chanser att få stanna skulle minska med en sverigedemokratisk politik. Frågan är då hur vettigt det är att människor som t.ex. går på SFI-undervisning och ännu inte är svenska medborgare (och inte behärskar det svenska språket) skall få rösta överhuvudtaget. Det är främst ett parti som vinner röster på att nykomna immigranter får rösta, alla vet vilket. 


Vi förmodar att det numera ingår i SFI-undervisningen vilket parti våra nya samhällsmedlemmar skall rösta på. UR-redaktionen har ju länge visat vägen med att systematiskt hota med hur fruktansvärt ett speciellt parti är. Man kan säga att UR-redaktionen utbildar vår kommande valmanskår i hur de skall rösta och SFI har motsvarande funktion för våra nya medborgare. Skulle Ryssland ha något liknande som vår svenska UR-redaktion så skulle precis alla politiker och journalister samfällt peka på att detta var det definitiva beviset på en urholkad och korrupt demokrati.Ursprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: