Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 10 september 2010

Piteå omdefinierar allas lika värde

SKANDAL Den politiskt korrekta floskeln ”allas lika värde” har i Sverige visat sig ha ett antal diametralt olika betydelser när det gäller vilkas ”lika värde” det rör sig om. Uppenbarligen är vissa grupper lite mer ”lika värda” än andra. Det åskådliggjordes i gårdagens Uppdrag granskning när ett demensboende i Piteå besöktes. Där informerades bland annat om att boendet hade en personaltäthet på 1 person per 8 boende, vilket ansågs vara problematiskt.

Det är dock inget som Älvens grupphem i Öjebyn, Pitå, behöver bekymra sig om. Här tar man nämligen emot det som felaktigt benämns ”ensamkommande flyktingbarn” vilket i Älvens specifika situation betyder unga män från Somalia och Afghanistan. Boendet har plats för 12 personer, men har nu för närvarande bara 6, samtliga i åldrarna 16-17 år.

På dessa 6 personer har man nu nio tillsvidareanställda samt två chefer plus ett varierande antal vikarier. Varje ”flykting” (fel ord, skall vara asylsökande, vår anm.)  har även en egen god man, som handhar ekonomin och alla juridiska spörsmål. Om man då jämför dessa två verksamheter är det inte speciellt svårt att förstå vilkas ”lika värde” proriteras högst i dagens Sverige.

Piteå-Tidningen

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: