Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 8 september 2010

Om olyckan skulle vara framme

I en ledare i Hallandsposten ondgör sig det politiska etablisemanget om ”olyckan” skulle vara framme och ge Sverigedemokraterna en riksdagsplats. Värsta ”olyckan” som kan hända är om Sverigedemokraterna skulle få en vågmästarställning och bryta upp blockpolitiken under de närmaste fyra åren.
För att citera ledaren ”så mycket politisk trovärdighet investerats i att bygga upp två koalitioner”.

Vad händer om Sverigedemokraterna (SD) kommer in i riksdagen? Den frågan är högaktuell med tanke på att flera av den senaste tidens opinionsmätningar visar att partiet får mer än fyra procent av rösterna i riksdagsvalet.

Om olyckan skulle vara framme och SD väljs in i riksdagen kan de främlingsfientliga nationalpopulisterna bli vågmästare. Ett blocköverskridande samarbete för att förhindra det ter sig för tillfället avlägset. Sällan har nämligen så mycket politisk trovärdighet investerats i att bygga upp två koalitioner.

En ”olycka” kan även inträffa på det lokala planet i Halmstad. I Halmstad driver SD en traditionell valkampanj som övriga partier där de träffar väljarna och framför sin politik.

För fyra år sedan bedrevs inget aktivt kampanjarbete och ändå kom två partiföreträdare in i kommunfullmäktige. Sannolikheten är därför stor att SD har representation i kommunfullmäktige även den kommande mandatperioden.

Samtliga partier, som i dag är företrädda i kommunfullmäktige, säger nej till att samverka med SD. Det finns ingen anledning att ifrågasätta detta löfte. Men visst kan det bli komplicerat om varken den borgerliga alliansen eller de rödgröna lyckas få en majoritet i kommunfullmäktige utan tvingas acceptera SD som vågmästare.

Det kommer att krävas gott politiskt ledarskap av Carl Fredrik Graf (M) och Anders Rosén (S) om SD skall förbli utan inflytande i Halmstads politiska liv.

Viktigast är dock att Halmstadborna är så pass förutseende att de med sina röster avvisar ett främlingsfientligt och populistiskt parti!

Fria Nyheter hoppas att krishanteringen och beredskapen är god på landets redaktioner när ett valresultat har presenterats någon gång under natten mot den 20 september 2010. En ”olycka” kommer aldrig ensamUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: