Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 8 september 2010

Miljöpartiet har pekat ut sina huvudmotståndare

MILJÖPARTIET Sverige är, såvitt vi vet, fortfarande ett västerländskt land. Det förklarar varför majoriteten av vår befolkning är av västerländsk härkomst. Än så länge. Sverige är dessutom ett mycket jämställt land. Faktum är, att Sverige alltid hamnar i topp tillsammans med sina nordiska grannländer när World Economic ForumGender Gap Report släpper sin årliga rankinglista vad beträffar jämställdhet mellan könen.

Stärkta av vetskapen att vi har nått längst i världen vad gäller jämställdhet, har vi som befolkning ofta hyst sympati och empati för de miljoner kvinnor i andra delar av världen som ofta lider alla helvetes kval under fruktansvärda kvinnoförtryckande förhållanden i fundamentala och patriarkala samhällen. Döm då vår förvåning när vi läser om Miljöpartiets senaste utspel i media. De har nämligen pekat ut sina politiska huvudmotståndare.

I en annons som bland annat publicerades i gårdagens Metro går Miljöpartiet till angrepp mot "den heterosexuelle, västerländske mannen". Partiet skriver i sin annons:

Den heterosexuelle, västerländske mannen varken kan eller ska representera oss alla. Det är dags att ta de politiska konsekvenserna av detta och modernisera Sverige. Löner ska jämställas. Styrelser kvoteras. Och straffvärdet på sexköp ska höjas.För att verkligen understryka hur hemska svenska män är, har MP valt att rita symbolen för manlighet på ett tämligen oortodoxt sätt. Och detta trots att det är svenska heterosexuella män som starkt har bidragit till att vi idag har uppnått ett jämställt samhälle – ett samhälle där diskriminering på grund av etnicitet eller sexuell läggning inte är tillåtet på juridiska grunder eller accepteras efter sociala normer. Vad gäller den delen av befolkningen som är homosexuella vittnar flertalet om att Sverige är det land som är bäst och tryggast i världen att leva i.

Men sedd genom Miljöpartiets grönfärgade glasögon är en västerländsk man tydligen OK så länge han är homosexuell. Och en heterosexuell man är accepterad i MP:s värld så länge han kommer från Afrika eller Mellanöstern. Kvinnor, oavsett etnicitet, religion eller sexuell läggning är alltid välkomna i Miljöpartiets toleranta samhälle. Men besitter du kombinationen västerländsk, man och heterosexuell är det uppenbart att du är den absolut värsta varelsen i MP:s ögon. Då gäller det att springa och gömma sig.

I Miljöpartiets partiprogram förtydligar man att "De gröna har alltid varit en del av den feministiska rörelsen" och "Feminism innebär att man inser att kvinnor är underordnade män och att man vill ändra på det. I den bemärkelsen har de gröna alltid varit en del av den feministiska rörelsen."

Så för att råda bot mot de erbarmliga missförhållandena i Sverige har Miljöpartiet kommit på lösningen:

Se till att Sverige inför fri invandring, företrädesvis av ensamkommande unga män från Mellanöstern och Afrika. Ety det är dessa ”nya svenskar”, ofta med muslimsk bakgrund, som ska säkerställa att arbetet med att uppnå ett totalt jämställt samhälle blir framgångsrikt.

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: