Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 11 september 2010

Migrationsminister Astrid Thors: Fingeravtryck ska tas i familjeåterföreningsärenden

I ett pressmeddelande informerar Finlands migrationsminister Astrid Thors den 9 september, att fingeravtryck hädanefter ska tas i familjeåterföreningsärenden. I pressmeddelandet står bland annat:

Migrations- och europaminister Astrid Thors betonar, att införandet av biometrisk registrering också påverkar familjeåterföreningsprocessen i asylärenden:

I fortsättningen kan endast den sökande själv lämna in en begäran om familjeåterförening eftersom man, i samband med inlämnandet av ansökan, tar alla bioometriska uppgifter som sedan förs in i utlänningsregistret. Hittills har man kunnat ansöka om familjeåterförening också på plats i Finland, för den anhörigas räkning.

Att man nu måste ansöka personligen torde komma att påverka antalet ansökningar om familjeåterförening, eftersom man för att kunna lämna in en ansökan, personligen måste besöka Finlands ambassad, så att de biometriska kännetecknen kan tas.

Migrationsminister Astrid Thors konstaterar att antalet asylsökande i Finland är fortsatt färre än i de övriga nordiska länderna:

Antalet asylsökande har samband med familjeåterföreningsansökningar. När det gäller somalierna kan man konstatera att antalet sökande (i Finland, min anm.) hittills i år är 318, medan det i Sverige redan är över 3800.

Dessutom kan man konstatera att alla familjeåterföreningar inte godkänns. För somaliernas del avslås omkring hälften av deras återföreningsansökningar.
Ursprungsartikel
Källa: Merith Wager (importerat inlägg)

Inga kommentarer: