Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 10 september 2010

Det är tveksamt om kvinnan har rätt till ett socialt liv utanför hemmet anser "riksimamen" Abd al Haqq Kielan
I en intervju tillfrågades den svenske konvertiten imam Abd al Haqq Kielan om vad han anser om kvinnans rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet?

" - Det är tveksamt. Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går det bra, men om mannen säger nej, så är det nej" svarade han med en tydlig skärpa i rösten.

Han tillfrågades vidare; "Om ett äktenskapsbrott begås av en kvinna inom islam, hur ser du på det?"

"- Det är ett oerhört brott!
- Är det lika allvarligt om mannen är otrogen? undrar jag.
- Enligt Mose nedärvda lag är det dödsstraff genom stening för båda könen."

På den hypotetiska frågan om hans döttrar var muslimer, men ändå valde en "icke muslimsk man", hur skulle han reagera då?

"- Negativt, det skulle innebära att de lämnade islam och då skulle vi förlora kontakten."

Och här nedan har vi orsaken till denna rakt igenom islamska ståndpunkt beträffande giftemål mellan en islamsk kvinna och en ickemuslimsk man.

"First of all, it is not an honor or a privilege to marry a non-Muslim. It is a burden and a big responsibility. It is better to abstain from such marriages...", "A Muslim woman should know that Allah has really honored her and made it easy for her by not allowing her to marry a non-Muslim man". "According to the Qur'an, the husband is the head of the household and his wife should obey him. Allah does not put the Muslim woman in a position that a non-Muslim becomes her head in her own private life. Allah has spared her to suffer from being under the authority of a non-Muslim husband."

Citat: Mufti Muzammil H. Siddiqi

Och ändå gnäller de religiösa muslimerna om segregation trotts att de själva väljer den vägen.

En annan orsak till denna religiösa regel är att barnen utifrån muslimskt perspektiv endast per automatik blir muslimer med en muslimsk fader´.

M J

Ursprungsartikel
Källa: Dagens islamcitat (importerat inlägg)

Inga kommentarer: