Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 10 september 2010

Danska gymnasium självcensurerar lärobok om islam

GUMMIRYGGAR Rädslan över att kränka muslimer och risken att utlösa våldsamma reaktioner har nu spritt sig till danska gymnasium. För när danska elever blir undervisade om islam sker det nämligen med en redigerad bok, av fruktan för hot och våldsamheter. Det berättar en lektor, Allan Poulsen, i religion vid Kolding Gymnasium. Han är även författare till boken ”Islamdebatt” som används.

Boken kom 2008 och handlar om WTC 11 september, den islamkritiska filmen Submission som utlöste mordet på filmens skapare Theo Van Gogh och Jyllandspostens publicering av Muhammedkarikatyrerna 2005. Men i en ny bokversion finns varken illustrationer från filmen eller teckningarna med. Allan Poulsen tog själv bort ett foto från bokens omslag medan förlaget Systime bad honom ändra på ursprungsiteln, och varken han eller förlaget vill ta med karikatyrerna igen – av rädsla och självbevarelsedrift: läs kryper för islam.

Enligt Allan Poulsen har det skett en radikal förändring med de villkor som religionslärarna tvingas arbetar under.

- Vi har fått en situation där man tvingas överväga om det är något man bör vara rädd inför i samband med ett projekt. Det är något helt nytt som uppstått sedan Muhammed-krisen.

Fleming Rose, kulturredaktör på Jyllandsposten och den som beställde de tolv teckningarna av Kurt Weestergard, säger att den självcensurerande tendensen breder ut sig allt mer till många delar av samhället.

-Allan Poulsens situation är bara ett av många exempel på självcensur. Vi vet att det finns muslimer som är beredda att ta till våld på grund av bilder eller böcker de uppfattar som kränkande. Det är pinsamt och skamligt att erkänna det, att vi (läs samhället) böjer oss för våld och hot. Men det är ett problem som måste upp till ytan och diskuteras, säger Flemming Rose som är aktuell inom kort med en ny bok där de tolv teckningarna finns med.

TV2
TV-inslag

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: