Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 16 september 2010

Belägg partiledarna med SD-munkavle i slutdebatten

MATS DAGERLIND Det licens- och skattefinansierade public service-företaget Sveriges Television har ju som bekant nekat Sverigedemokraterna representation vid den avslutande partiledardebatten i TV, detta trots det omfattande saklighets- och objektivitetskrav man har att lyda under.

Det har ju dock inte hindrat SvT från att låta politiker uttala sig starkt negativt om SD i olika sammanhang, utan att partiet då får en rättvis chans att i slutdebatten räta ut de frågetecken som väljaren kanske har. Detta har föranlett den skicklige och välformulerade skribenten Mats Dagerlind att komma med ett såväl realistiskt som rättvist förslag: Om inte SD får vara med i debatten bör heller inte de övriga partiledarna tillåtas att debattera SD.

Dagerlind framför sina tankar om detta i en artikel på den alltmer marginaliserade debattsajten Newsmill. Dagerlind skriver:

Mycket har sagts i diskussionen om huruvida Sverigedemokraterna borde få delta i SVT:s politiska slutdebatt eller ej. SVT:s programdirektör Jan Axelsson har i en artikel på SVT Debatt redogjort för skälen till varför man valt att säga nej till Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas Partiledare Jimmie Åkesson har i sin tur förklarat varför han anser att han borde bjudas in.

När det nu slutgiltigt står klart att slutdebatten genomförs utan sverigedemokratisk representation, är det angeläget att det inte blir en upprepning av det som inträffade under och efter slutdebatten inför EU-parlamentsvalet förra året. Då tilläts inte heller sverigedemokraterna medverka trots kandidatur och realistiska möjligheter att ta en parlamentsplats.

Trots att ingen genmälesmöjlighet medgavs tog SVT själva initiativ till att göra en kritisk diskussion om sverigedemokratisk politik till ett av slutdebattens huvudämnen. Via ett i förväg inspelat videoinslag hade en välkänd ”antirasist” tillika rapartist bjudits in för att ställa frågan ”Hur stoppar vi högerextremismens frammarsch i Europa?”.

Denna videofråga och diskussion följde SVT upp med att på sin webbplats tipsa om att frågeställaren tillsammans med artisten Timbuktu spelat in en musikvideo som ett debattinlägg mot Sverigedemokraterna. Musikvideon visade SVT på sig egen Youtube-kanal. I sångtexten utmålades sverigedemokraterna bl.a. som ”rassar och nassar”, dvs rasister och nazister med en politik där man skickar folk till ”gaskammaren”.

Därefter kommer Dagerlind in på det mycket rimliga anständighetskravet att den som blir baktalad åtminstone borde få vara med och försvara sig.

Om Jan Axelsson i skenet av detta ändå framhärdar i att betrakta detta parti, deras politik och deras påverkan på valrörelsen som så försumbar att partiet inte kvalificerar sig för att delta i slutdebatten, då bör samma bedömning gälla också för slutdebattens genomförande, dvs att sverigedemokraternas betydelse är så ringa att partiet och dess politik inte heller kvalificerar sig för diskussion.

Det finns en folklig moralregel som säger att man inte ska snacka skit om den som inte är närvarande och inte kan försvara sig. Så min fråga till dig Jan Axelsson är – kan du lova mig att du ser till att också folkets företrädare iakttar denna enkla regel under slutdebatten i SVT?

Ta del av den mycket läsvärda artikeln på Newsmill.

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: