Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 26 augusti 2010

Sverigedemokraterna presenterar våldtäktsrapporten: Dags att tala klarspråk om våldtäkterna"

"Första generationens utomeuropeiska invandrare utgör endast 6,81 procent av befolkningen men utgör hela 39,47 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en överrepresentation på 5,80 ggr.

Tittar man sedan på specifika länder blir skillnaden ännu mer markant. Första generationen invandrare från Irak utgör 1,26 procent av befolkningen men utgör 10,53 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en överrepresentation på mycket anmärkningsvärda 8,36 ggr."


Sverigedemokraternas presenterar här sin granskning av våldtäktsdomarna under 2009.

Ladda ner rapporten (PDF-fil): Dags att tala klarspråk om våldtäkterna

Sverigedemokraterna
/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Ursprungsartikel
Källa: I mitt Sverige (medlem)

Inga kommentarer: